-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Matematikk valgfag

Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i utvalgte emner innenfor matematikk og sannsynlighetsteori.

Kursets innhold

  • Lineær algebra og vektorregning
  • Sannsynlighetsteori
  • Differensiallikninger
  • Optimal kontrollteori

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.