-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Økonomi- og virksomhets­styring

Introduksjon

Dette kurset bygger på BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3423 Finans og BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse. Kurset er strukturert i henhold til en allmenngyldig styringssyklus og forholder seg til realistiske virksomhetsproblemer. Kurset fokuserer på planlegging og styring av verdiskapningsprosessen og relevant beslutningsstøtte for verdiskapning, både i situasjoner der strategien er gitt og i situasjoner med strategiske korreksjoner, basert på læring.

Kursets innhold

Del 1: Planlegning og styring av verdiskapningsprosessen

 • Om økonomi- og virksomhetsstyring
 • Strategiske mål og kritiske suksessfaktorer
 • Strategikart og strategiske temaer
 • Ytelsesmål, validitet og reliabilitet
 • Budsjettet som verktøy i målstyring
 • Excel-modellering og budsjettering 

Del 2: Beslutningsstøtte for verdiskapning

 • Konkurransekraft og kostnadsdrivere
 • Ressurs- og kostnadsbegreper
 • Inntekts- og kostnadsrelevans
 • Kalkulasjon med vekt på ABC

Del 3: Fra analyse til forbedring

 • Lean-filosofien
 • Flerdimensjonal prosessanalyse

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.