-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Oppstart av bedrift

Introduksjon

Dette er et praksiskurs hvor studentene får øving i ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift. Studentene skal i løpet av kurset igangsette, drive og evt. legge ned egen bedrift, enten som Studentbedrift, eller som ordinært selskap. Kurset følger rammeverket til Ungt Entreprenørskap og det forventes deltakelse i timer og arbeid utover forelesningene. Det er omsetningskrav for studentbedriftene som settes i samråd med klassen.

Kursets innhold

  • Forretningsideen og entreprenørens ressursgrunnlag
  • Entreprenørskapsteori
  • Valg av selskapsform, registering
  • Organisering og styring
  • Nettverk og allianser
  • Produkt/tjeneste
  • Markedsføring, salg og distribusjon
  • Finansiering og budsjettering
  • Forretningsplan og pitching
  • Exit eller videre vekst?

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.