Utdrag fra kursbeskrivelse

People insights

Introduksjon

KOMPLETT KURSBESKRIVELSE VIL VÆRE KLAR SOMMEREN 2021.

Kurset vil omhandle kvalitativ metode i en organisasjonspsykologisk anvendelse.

People insights vil kreve at studenten intervjuer et begrenset utvalg og analyserer disse dataene for å besvare en kvalitativ problemstilling.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.