-
Utdrag fra kursbeskrivelse

People Insights

Introduksjon

Kvalitativ metode er sentralt for å forstå og beskrive ulike sider ved organisasjoner og ledelse. En forutsetning for å ivareta, utvikle og endre en organisasjon er kunnskap om hva som kjennetegner nå-situasjonen. Innsikt i kvalitativ metode er sentralt ikke bare for å utvikle kunnskap om en organisasjon, men også for å vurdere kvaliteten på og premissene for denne kunnskapen. Kvalitativ metode er også nyttig for å forstå og utvikle rollen som hjelper, rådgiver og endringsagent i en organisasjon.

Dette kurset er en innføring i kvalitativ forskningsmetode anvendt på organisasjoner.

Kursets innhold

  • Introduksjon: Kvalitativ metode - hva, hvorfor, når?
  • Kvalitative metoder: Hva kjennetegner sentrale kvalitative forskningsmetoder?
  • Analyse: Hvordan analysere kvalitativt datamateriale?
  • Kvalitet: Hva kjennetegner god kvalitativ forskning?
  • Ekspertrollen: Hva skal til for å fungere som hjelper, rådgiver, internkonsulent, eksternkonsulent og endringsagent i en organisasjon? Hva er ekspertise?

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.