-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Reklame og testing

Introduksjon

Det har blitt stadig mer kritisk viktig å utforme reklame som skiller seg ut og er effektiv. For det første må reklame skape engasjement hos mottaker og dette klarer man ved å lage reklamer som er annerledes og uventet, men samtidig har relevans for målgruppen. Dette oppnår man gjennom såkalte kreative budskap. Kurset vektlegger derfor innsikt i kreativitet, kreative prosesser og kreativ reklameutforming. For det annet må all reklame testes for å sikre effektivitet. Det gjøres for det første ved å preteste kampanjen før den gjennomføres. Kurset gjennomgår derfor ulike metoder for pretesting. Deretter er det selvsagt kritisk viktig å finne ut av om kampanjen faktisk har fungert, slik at det også vil bli gitt en grundig innføring i ulike metoder for posttesting.
For å kunne gjennomføre testing trenger man en grundig forståelse for metoder og metodikk, samt for kvalitativ og kvantitativ analyse, slik at kurset vektlegger metodisk rigorøsitet.

Kursets innhold

  • Reklamens relevans og kreativitet
  • Hva skal vi si? Selgende budskap
  • Hvordan skal vi si det? Reklameutforming
  • Innsikt som grunnlag for kreativitet
  • Hvordan skape den store idéen?
  • Kreative prosesser og kreativ tenking
  • Metoder for pretesting av kampanjer
  • Metoder for postttesting av kampanjer
  • Reklamens effektivitet

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.