-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Sosiale medier og nettverk

Introduksjon

Sosiale medier og nettverk har for lengst blitt en del av virksomheters verdikjeder og en «hub» for å forme brukeropplevelser. Men hvordan bør virksomheter tilnærme seg bruk av teknologiene som en arena for verdiskapning, der den sosiale kapitalen styrkes gjennom å koble sosiale medier-formål sammen med forretningsområder og funksjoner? Viktig blir det da å forstå hvilke taktiske og strategiske valg som må tas for å utløse gevinster gjennom å kommunisere effektivt og troverdig med den man ønsker å nå.

Kursets innhold

 • Medieutviklingen, forbrukertrender, drivere for forandring  
 • Den digitale kundereisen
 • Strategisk forankring, organisatoriske forutsetninger
 • Sosiale kanaler og nettverk i forretningsdrift;
  • Analyse/innsikt
  • internkommunikasjon, kunnskapsdeling og samhandling
  • markedsføring og merkevarebygging
  • åpen innovasjon
 • Sosiale medieplattformer, fellestrekk, særtrekk og egenskaper
 • Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjons- planlegging
 • Mediestrategi og medieplanlegging
 • Innholdsmarkedsføring, innholdsproduksjon og fortellerteknikk
 • Etikk og juss 
 • Måling av kommunikasjonseffekt

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.