-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Strafferett og økonomisk kriminalitet

Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen av økonomisk kriminalitet, med hovedvekt på norske rettsregler. Kurset vil gi studentene fordypning i juridiske emner av betydning for næringslivsaktører.

Kursets innhold

  • Generell strafferett og straffeprosess
  • Straffansvar for personer og selskaper
  • Inndragning
  • Korrupsjon og økonomisk utroskap
  • Bedragerier
  • Børs- og verdipapirhandellovbrudd
  • Konkurskriminalitet
  • Skatte- og avgiftsunndragelser

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.