-

Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i strategisk teori, strategiske analyser og strategiske valg som tar sikte på å øke virksomheters evne til å skape og høste verdi.

Kursets innhold

  • Strategihjulet
  • Verdiskaping
  • Forretningsmodeller
  • Strategisk analyse av virksomhetens omgivelser
  • Strategisk analyse av virksomhetens ressurser og aktivitetssett
  • Metoder for å skaffe seg og organisere ressurser og aktiviteter
  • Konsernstrategi
  • Internasjonal strategi
  • Strategiske avveininger og valg

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.