-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Strategisk medie­planlegging

Introduksjon

Kurset bygger på tidligere kurs som handler om forbrukeratferd, markedskommunikasjon, påvirkning og overtalelse.

Strategisk medieplanlegging defineres som viktige valg i forhold til hvordan budskapet skal distribueres på tvers av kontaktflater for å skape ønskede effekter, og valg av hvordan initiativ fra målgrupper skal håndteres.
Sentrale spørsmål i kurset er: når, hvor, hvor ofte og hvordan når du målgruppen mest mulig effektivt med ditt budskap og hvilke medier er mest hensiktsmessig både i forhold til målgruppens medievaner, beslutningsprosess og ulike kommunikasjonsmål.

Kursets innhold

  • Planlegging av en mediestrategi gjennom 5 faser: oppgaven, innsikt, strategi, medieplan, evaluering
  • Mål og ønskede effekter; reklamemål, kommunikasjonsmål, atferdsmål, forretningsmål
  • Valg av målgrupper; kategorier (kunder, myndigheter, opinionsledere etc), størrelse, verdi, og konverteringssannsynlighet
  • Målgruppens medievaner; publikumsstatistikk, innhold og bruk 
  • Kommunikasjonsidè; konsistens og samspill mellom budskap i ulike kanaler
  • Kvantitative og kvalitative karakteristikker ved mediekanaler (TV, avis, radio, kino, magasiner, digitale medier, sosiale medier, utendørsreklame mm.)
  • Bruk av ulike sosiale medier, apper, mobilmarkedsføring og søkeordsmarkedsføring i en kommunikasjonsplan

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.