-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Vekststrategi for oppstarts­bedrifter

Introduksjon

I dette kurset lærer en om strategier for vekst, og deres konsekvenser, både i oppstart og knyttet til innovasjon i etablerte bedrifter. Studenten vil bli utsatt for ulike utfordringer som har en tendens til å oppstå når en bedrift er i vekst. Til slutt vil studentene også lære om entreprenørskap og bærekraft. 

Kursets innhold

• Entreprenøriell beslutningstaking

• Vekststrategier

• Skalering av oppstartsbedrifter

• Digitalisering

• Forretningsmodeller

• Organisering for vekst

• Mobilisering av ressurser

 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.