-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Verdiskapende salg

Introduksjon

Målet med kurset er å gi studentene kompetanse om hvordan optimale salgsprosesser i fysisk butikk og den digital butikk kan gjennomføres. I læringsprosessen vil det vektlegges hva vinnende verdiforslag betyr for resultatet. Og hvordan en leverandør kan tilpasse seg et marked i stadig endring for å utvikle en bærekraftig virksomhet. Det introduseres en nyere metodikk for hvordan leverandører kan tilpasse seg nye behov og krav fra markedet.

Kursets innhold

  • Verdiskaping gjennom vinnende verdiforslag
  • Salg og resultat er en konsekvens av ulike forretningsprosesser
  • Det verbale- og digitale forretningsspråk
  • Relasjonelle ferdigheter
  •  Hvordan tilpasser selger sine produkter til kunders behov og ønsker
  • Testing av produkter og tjenester i markedet
  • Planlegging og oppfølging
  • Presentasjon 
  • Personlig utvikling og trening

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.