-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Virksomhets- og regnskaps­organisering

Introduksjon

Kurset omhandler internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring, og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige økonomirutiner som ivaretar behov for styring og kontroll, herunder etterlevelse av regulatoriske krav, først og fremst innen bokføringsregelverket.

Kursets innhold

  • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
  • COSO-modellen
  • Risikostyring
  • Økonomisk kriminalitet
  • Bokføringsregelverket, inklusive de mest relevante bokføringsstandardene
  • Håndtering av merverdiavgift, lønn og lønnsrelaterte poster
  • Regnskapssystemenes oppbygging
  • Risiko i IKT-systemene
  • Hensiktsmessige regnskapsrutiner knyttet til ulike forretningsprosesser

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.