-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Vitenskapelig tenkning

Introduksjon

Å tenke på en kritisk og vitenskapelig måte har også alltid vært en grunnlagsferdighet innen filosofi, psykologi, økonomi, matematikk og statsvitenskap. Dette kurset i skal gi hver kandidat en grunnleggende innføring i hvordan påstander skal adresseres og evalueres i henhold til logiske og vitenskapelige prinsipper. Faget skal sikre en grunnleggende vitenskapelig dannelse, men også gi kandidatene konkrete ferdigheter for å bedre kunne evaluere påstander åpent, kritisk og vitenskapelig. På denne måten vil kandidatene stille sterkere i møte med et forretningsliv preget av både rasjonalitet og åpenbar uvitenskapelighet.

Kursets innhold

 • Hva er rasjonalitet – og hvor rasjonelle er mennesker?
 • Hvorfor våre bedømminger ofte avviker fra rasjonelle ideal
 • Logikk og kritisk tenkning
 • Probabilitet og tilfeldighet
 • Oppdatering av antakelser ved ny kunnskap – Baysiansk tenkning
 • Rasjonell aktør teori og forventet nytte
 • Signal deteksjon teori og Statistisk Beslutningsteori
 • Spillteori
 • Korrelasjon og kausalitet
 • Vanlige logiske og statistiske feilslutninger
 • Viktigheten av kritisk og vitenskapelig tenkning i fremtiden

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.