-
Masterstudier

Anvendt samfunnsøkonomi

Forstå beslutningene til mennesker, firmaer og beslutningstakere, og lær økonomiske ferdigheter som forbedrer ytelsen til bedrifters drift, investeringer og økonomi.

Hvorfor studere Applied Economics?


Du vil få et solid fundament i kjerneøkonomiske og organisatoriske prinsipper og teorier, og bli kjent med bedrifters begrensinger og muligheter. Ved å kombinere denne kompetansen med en makroøkonomisk forståelse av variabler som forbruk, investeringer og produktivitet, og avansert innsikt i hvordan økonomiske svingninger og politikk påvirkes av faktorer som oljepriser og sysselsetting, vil du være rustet til å løse komplekse økonomiske problemer. Ved å bruke datavitenskapelige teknikker for å utvikle teorier eller teste eksisterende hypoteser innen økonomi, får du analytiske ferdigheter som vil gjøre deg i stand til å forutsi fremtidige trender og skape forretningsvekst og innovasjon.

Dette masterprogrammet gir deg kompetansen og ferdighetene du trenger for å gå rett ut i den virkelige verden og tilføre handlekraft og verdi fra dag én. 

Dette studiet foregår på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

;

Praktisk informasjon