Opptakskrav

Skatte- og avgiftsrett

- en spesialisering innen Executive Master of Management

Opptakskravene er:

 • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 studiepoeng eller tilsvarende fra høyskole eller universitet innen økonomisk/administrative eller juridiske fag.
 • Du har fylt 25 år.
 • Du har to års relevant yrkeserfaring hvor skatte- og avgiftsrett inngår. 

Ved beregning av yrkeserfaring gjelder flg. kriterier:

 • Yrkeserfaringen må ha vært sammenhengende i minst 6 måneder.
 • Stillingsprosenten må ha vært minimum 50 %.
 • Yrkeserfaringen må være opparbeidet etter fylte 18 år. 

Ut i fra disse kriteriene må relevant yrkeserfaring tilsammen utgjøre minst 2 år full tid for opptak til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett. Har du eksempelvis jobbet i 50% stilling kreves det minimum 4 år yrkeserfaring.

Du kan også bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse som i noen grad kompenserer for mangelfull formell bachelorgrad. Det stilles imidlertid krav til at tidligere utdanning tilsvarer minst 90 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole og/eller universitet.

Dokumentasjonskrav

 • Komplett vitnemål. Dersom du har vitnemål på annet språk enn skandinavisk eller engelsk må det, i tillegg til originalvitnemål, også være med oversettelse gjort av offentlig godkjent translatør, tolketjeneste eller oversettelsesbyrå.
 • Arbeidserfaringen dokumenteres med arbeidsattester som inneholder: tidsrom for arbeidsforholdet og stillingsbrøk, firmaets logo/ heading på brevpapiret, eventuelt et stempel.
 • CV
 • Navneendring

Realkompetanse

Realkompetanse kan i noen grad kompensere for mangelfull bachelorutdanning. Det stilles imidlertid krav til at tidligere utdanning tilsvarer minst 90 studiepoeng fra en akkreditert utdanningsinstitusjon.

Vurdering av realkompetanse baseres på følgende kriterier:

 • Studiepoeng utover kravet på 90 studiepoeng
 • Arbeidslivserfaring etter fylte 25 år
 • Nivå på nåværende stilling
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Egne publikasjoner
 • Særlig tung ledererfaring