-
Advantage

Gir tilbake

Karen Marie ønsker å bidra til at studentene tør å drømme litt større, inspirere dem til å tørre «å gutse» selv om de ikke opplever seg selv som best på alt, og få dem til å ønske å legge ned litt ekstra innsats i studietiden.

KAREN MARIE RAMSTAD GUNNERUD 

  • Bachelor i markedsføring, 2011 
  • IT-prosjektleder i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo Kommune
  • Sitter i BIs Alumni Advisory Board

"Alumni var en viktig inspirasjonskilde i studietiden, og bidro til at jeg har sagt ja til flere muligheter enn jeg ellers ville ha gjort."

– Hvorfor engasjerer du deg fremdeles på din gamle campus?
– Å engasjere meg videre på BI er veldig riktig for meg og det jeg tror på. Amerikanerne kaller det «pay it forward», altså å dele verdien man selv har opplevd, videre med de som kommer etter en selv. Det gir meg veldig mye. Jeg liker å møte studenter som var i samme situasjon som jeg selv var for noen år siden. Alumni var en viktig inspirasjonskilde i studietiden, og bidro til at jeg har sagt ja til flere muligheter enn jeg ellers ville ha gjort. Jeg ønsker å bidra til at studentene tør å drømme litt større, inspirere dem til å tørre «å gutse» selv om de ikke opplever seg selv som best på alt, og få dem til å ønske å legge ned litt ekstra innsats i studietiden. I vår holdt jeg innlegg på «Bry deg»-dagene, der jeg snakket om verdien av å engasjere seg i andre mennesker og samtidig bygge verdifulle nettverk. Jeg har også bidratt til å trene og inspirere caselag, basert på erfaringene jeg selv fikk fra case konkurranser gjennom BI.

– Du sitter også i Alumni Advisory Board. 
– Ja, det er utrolig givende å komme så nær BIs strategi og utvikling. Vi får innsikt i den store jobben som legges ned i en utdanningsinstitusjon, og får muligheten til å komme med innspill basert på vår erfaring, både fra studier og arbeidsliv. På siste møte presenterte Dean for Master programmene videre programutvikling. Jeg opplever at BI er veldig interessert å høre hva det offentlige- og næringslivet etterspør fra fremtidens kandidater. 

– Hva får du personlig ut av å bidra tilbake?
– Allerede noen måneder etter at jeg fullførte studiene på BI deltok jeg på mitt første BI Alumni-treff. Dette kick-startet nettverket mitt i det jeg startet på mastergraden min i utlandet. Siden det har jeg vært veldig bevisst på verdien jeg får av kontakten med BI, både privat og i karrieren min. Jeg får masse energi av å møte studenter. Når jeg får spørsmål, både under og etter et foredrag, og ser at det lyser i øynene deres. Det er gøy å kunne inspirere nye studenter, på samme måte som alumni ga meg inspirasjon i studietiden. Arbeidet med Alumni Advisory Board er også veldig givende. I tillegg til bidra til BIs utvikling møter jeg mange spennende mennesker. Vi har forholdsvis lik bakgrunn fra BI, men har gjort helt ulike veivalg. Det er inspirerende å se alle mulighetene BI utdanningen gir. Jeg flyttet til Oslo samtidig som jeg ble med i rådet, og igjen har BIs alumni-arbeid gitt meg et verdifullt nettverk.

Referanse: Advantage #1/2019 - Magasinet for medlemmer av BI Alumni (ekstern lenke)