-
Advantage

Rektor om ledelse

"Den norske modellen med flat struktur og høy grad av tillit og involvering, har betydd mye for dagens syn på ledelse".

Tema for denne utgaven av Advantage er ledelse. Hva motiverer deg i din rolle?
- Når jeg opplever at de rundt meg lykkes, og når vi får til den nødvendige samhandlingen for at organisasjonen skal gå i riktig retning. Så synes jeg det er svært meningsfylt å jobbe med spørsmål som hvor vi skal, hva prioriteres og hvordan kan vi jobbe strategisk for å nå målene våre.

Nye bilder Inge Jan Henjesand 18

Du leder en organisasjon med nesten 900 ansatte. Hva krever det av deg som leder?
- Å være rektor på BI er den mest spennende lederjobben man kan ha. Det viktigste for meg er å sette en kurs, og å få alle deler av organisasjonen til å dra i samme retning. I en kunnskapsorganisasjon som BI finnes det mange meninger om hva som er riktig kurs, riktige prioriteringer og hvordan man burde komme dit. For meg er det viktig å ta disse meningene på alvor. Til slutt blir det mitt ansvar å beslutte basert på innspillene fra organisasjonen, føringer fra styret og mine egne vurderinger i samråd med BIs ledergruppe.

Hvordan har ledelsesfaget endret seg siden din egen studietid?
- Jeg kan ikke huske at «tillitsbasert ledelse» var et begrep som ble brukt da. Det er veldig interessant å se at forskere, både fra BI og andre norske institusjoner, har vært med på å prege ledelsesfagets utvikling, også internasjonalt. Den norske modellen med flat struktur og høy grad av tillit og involvering, har betydd mye for dagens syn på ledelse.

Hva tror du vil skje med lederrollen i fremtiden?
- Ingen kan påstå å vite det helt eksakt, men det vil handle om å lede kolleger som i stadig større grad skal samhandle med digital teknologi, og bærekraft som må integreres, både i strategier og daglig drift. Det viktigste tror jeg imidlertid blir evnen til å lede og utnytte mangfold, både med tanke på nasjonaliteter og etnisiteter, men også i alle andre dimensjoner. Verdiskaping vil ikke være avgrenset av landegrenser. Det jeg samtidig er helt sikker på, er at BI skal være her også om 50 år for å gi nye generasjoner ledere oppdatert og relevant kunnskap, akkurat slik vi gjør i dag.