-
Advantage

En smak av framtida

BIs internships har eksplodert i popularitet blant studentene. Orkla er ett av selskapene som bevisst har koblet seg på BI for å få nye impulser fra motiverte interns.

Tekst og foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

BI er kjent for å være tett på næringslivet, og internship-ordningen er en viktig del av dette. De siste årene har populariteten økt enormt. Etter at ordningen ble tilgjengelig for enda flere BI-studenter, er antallet som deltar mangedoblet. Det er det ikke bare studentene selv som har glede av.

– Det å involvere motiverte BI-studenter i våre daglige oppgaver for en periode, er definitivt et stort gode for oss som bedrift, sier Kate Aunaas Ingram i Orkla.

I rollen som Vice President for Employer Branding, Recuitment and Talent Management i Orkla ASA har hun i løpet av de siste fire årene knyttet sterke bånd til både studenter og ansatte på BI.

– Da jeg kom til Orkla, startet jeg et organisert internship-program med BI – og vi fikk de første gruppen med «summer interns» i 2017. Denne sommeren hadde vi 38 interns, og nå i høst har vi 23 interns fra BI.

Orkla internship 04

– Hvorfor satser dere på dette?
– For oss er dette en no brainer, en ren vinn-vinn-situasjon. Da jeg kom til Orkla i 2017, startet jeg analysen for å kartlegge hvorfor Orkla hadde mistet popularitet blant nyutdannede i ti år på rad. Et nøkkelfunn var at viktige studentgrupper rett og slett ikke visste nok om oss til å ville jobbe for oss. En annen side er at vi som et stort selskap er en rollemodell i næringslivet med et tydelig samfunnsansvar. Derfor tok vi kontakt med BI for å etablere et samarbeid om internships.

– Hva har dere fått ut av det?
– Det at vi nå har interns på huset hvert år hjelper oss å bli mer åpne og gir oss nye perspektiver. Et eksempel: Vi hadde nylig et virtuelt karriere-event hvor vi presenterte mulighetene i Orkla. Programmet var blitt til i tett dialog med studenter og unge ansatte, og ble dermed helt annerledes enn de tradisjonelle eventene med toppleder-foredrag. Det mest brukte ordet på feedback-skjemaet var «fun». Det hadde vi neppe fått til uten nærkontakten med de nyutdannede og våre interns fra BI.

– På hvilken måte har internship-ordningen gjort Orkla mer attraktiv?
– Ved at vi tar godt vare på våre interns, og dermed får ekte ambassadører som kommer tilbake til studiestedet og kan fortelle hvordan det faktisk fungerer her, med høy troverdighet.

– Du har også involvert deg på studiestedet hos BI i Nydalen?
– Absolutt. Når jeg blir kjent med våre interns fra BI, ser jeg også hva de er sterke på og hvor det kan være smart å gi dem mer input. Derfor har jeg vært aktiv bidragsyter til BIs valg av pensumlitteratur for noen studier, med forslag som kan bidra til å tette hullene. Slik blir begge parter sterkere ved å samarbeide.

Orkla internship 12

– Er dette også en rekrutteringskanal for dere?
– Helt klart. Internships er ikke bare en effektiv måte å rekruttere på, det er også metoden med lavest risiko – fordi du får være tett på studentene over noen uker. Vi ser at de som starter som interns, i mange tilfeller har større suksess enn andre når de kommer inn i en full stilling. I tillegg betyr det mye at motiverte studenter kommer inn med ny tankegang og nye idéer.

– Men mange tenker også at interns fører til mye ekstra arbeid med oppfølging?
– Det går fort over. I begynnelsen måtte jeg pushe hardt for å få folk til å se verdien av dette, nå melder de seg selv og ønsker interns. Nøkkelen er at studentene får reelle oppgaver som uansett må løses, slik at de også føler at deres bidrag har reell verdi.

Kate tar oss med opp til et lyst hjørne mellom glassveggene i Orklas hovedkvarter på Skøyen i Oslo. Der møter vi fire av høstens interns fra BIs ulike masterprogrammer: Farhad Ghanvatian, Sarah Johansson, Magnus H. Christensen og Martine Næss. Alle er i tredje semester av masterløpet, og fem uker ute i intern-perioden når vi setter oss ned. Sarah har hatt internship som mål helt siden hun begynte på BI:

Orkla internship 08

Sarah

- Jeg visste hele veien at jeg ville ta internship, for å få erfaring fra næringslivet, og Orkla var førstevalget, fordi jeg har hørt mye bra om kulturen her og at du får relevante oppgaver som intern. Så da jeg fikk telefonen fra dem, ble jeg så ufattelig glad. Jeg sto bare og hoppet opp og ned. Og heldigvis er forventningene innfridd. Dette er svært nyttige uker.

Orkla internship 07

Farhad

- Noe av det første vi ble med på, var et digitalt møte der Kate koblet seg opp til en gruppe kolleger fra Orklas HR-team rundt i verden. Det overrasket meg hvor mye motbør Kate fikk på et knippe idéer som for oss virket svært fornuftige.

Orkla internship 05

Martine

- Jeg har også merket meg at det heldigvis er lav terskel på å si sin ærlige mening her. Alle er tydelige på at ingen spørsmål er dumme, og jeg er ikke redd for å snakke ut og si det jeg mener. Det føles mye mindre skummelt enn man gjerne tror når man bare ser et slikt enormt konsern for seg fra utsiden.

Orkla internship 03

Magnus

- Jeg ble sittende og lure: Hvorfor skjønner de ikke at dette er smart? Men så handlet det rett og slett om kulturforskjeller. Det var en nyttig innsikt i hvordan det er å jobbe i et internasjonalt konsern på tvers av kulturer og regioner. Det var svært interessant å se hvor vanskelig det kan være å finne felles løsninger sammen med noen som har et helt annet syn på verden.

Orkla internship 07

Farhad

- Det var ikke minst lærerikt å se hvordan Kate håndterte det, hun var fleksibel og ga folk god feedback, men var samtidig tydelig. Det å være i stand til å ta slike diskusjoner hver dag må være krevende!

Orkla internship 08

Sarah

- For meg har det vært interessant å se hvordan Orkla hele tiden utvikler nye og kreative løsninger på ulike problemstilllinger. Det er lett å tenke at et stort internasjonalt selskap gjør ting på en helt standardisert måte, men her er prosessene mye friere, så lenge utfordringene blir løst på best mulig måte.

Orkla internship 07

Farhad

- Det interessante for meg, har vært at vi får helt reelle oppgaver. Med andre ord: Hvis jeg ikke gjør min oppgave, så blir den ikke gjort. Jeg har kanskje ikke de største oppgavene her, men mitt bidrag teller faktisk. Mitt mål var å få den typen erfaring. Mitt håp var å komme tilbake og ha redusert frykten man som nyutdannet lett kan kjenne i møte med et stort, internasjonalt konsern.

BI Internship

Internship-kursene på BI gir studentene mulighet til å kombinere studier med næringslivserfaring på en systematisk måte. Internship på BI har økt enormt i popularitet de siste årene, ikke minst hos næringslivet – som får tilgang til oppdatert akademisk kunnskap og motivert arbeidskraft. Studentene er selv ansvarlige for å skaffe seg oppdragsgivere.

  • BI tilbyr internship som valgkurs på både bachelor- og masternivå.
  • Studentene jobber hos en godkjent bedrift i en gitt periode i et semester.
  • Arbeidsoppgavene varierer etter bedriftens behov og studentens kompetanse.
  • Ordningen skaper gjensidig læring og gir bedriften viktige impulser.
  • Interns styrker bedriftens merkevarebygging og synlighet i studentmiljøet.
  • Masterstudenter er interns på fulltid i noen uker, bachelor på deltid.

Vil din bedrift tilby internship? Kontakt BI på experiential.learning@bi.no.