-
Advantage

På jobb for oss alle

Som spesialrevisor i Oljeskattekontoret, er Kristoffer Voss Sanner med på å sikre at også framtidige generasjoner skal nyte godt av verdiene fra den norske sokkelen.

Tekst: Trond G. Hansen
Foto: Torbjørn Brovold

Det er rundt 50 selskaper involvert i oljeoperasjonene ute på den norske kontinentalsokkelen. På den andre siden av fjellene sitter 50 mennesker i Oslo og sørger for at de blir skattlagt korrekt. Én av dem er Kristoffer Voss Sanner, som ble uteksaminert siviløkonom fra BI i 2018, med fordypning i samfunnsøkonomi.

– Vår oppgave i Oljeskattekontoret er å sikre at vi alle kan nyte godt av olje- og gassressursene som hentes opp fra havområdene utenfor norskekysten. Petroleumsressursene på norsk sokkel er statens eiendom. Og vår jobb er å sikre at folket får sin rettmessige del av verdiene som skapes der ute, forteller Kristoffer. Oljeskattekontoret behandler skatteinnbetalingene fra noen av verdens største selskaper med enorm omsetning, slik som Shell, BP, ExxonMobil, Total, Chevron og Equinor.

Motparten skjerper oss

– Dette er selskaper som har råd til å hyre de beste skatterådgiverne i landet, så du kan trygt si at det skjerper oss. Heldigvis har jeg mange svært dyktige og erfarne kolleger på kontoret, som bidrar med nyttige og gode innspill på flere fagfelter innen jus og økonomi, forteller Kristoffer.
Kristoffer har en portefølje med oljeselskaper og konkrete skattesaker som han er ansvarlig for å følge opp. Selskapene legger fram dokumentasjon på sin virksomhet og Kristoffer gjennomgår, kontrollerer og korrigerer skatten dersom han finner grunnlag for endring.

Petroleumsskattesystemet er komplekst og det er en lang rekke lover og reguleringer som skal følges, så skatterevisorene har både enorme summer og krevende saker å håndtere.

 

 

Kristoffer Voss Sanner

  • Stilling: Spesialrevisor i Oljeskattekontoret
  • Bosted: Oslo
  • Utdannelse: Siviløkonom fra BI med fordypning i samfunnsøkonomi
  • Fritidslidenskap: Har spilt fotball hele livet, og spiller nå i Drøbak-klubben Badebyen Fotballklubb, som ble stiftet av en medstudent på BI.

78 prosent skatt

Det er petroleumsskatteloven som regulerer skatteleggingen av selskapene på den norske sokkelen. Denne loven pålegger selskapene ekstra avgifter i tillegg til ordinær skatt – og enkelte selskaper ender opp med en skattlegging på hele 78 prosent av overskuddet. Når de likevel kan ta ut god profitt, sier det mye om verdiene som finnes under havbunnen. Verdier som har bidratt til å fylle det såkalte Oljefondet som i dag har en markedsverdi på over 10 700 milliarder kroner.

– Det handler om store transaksjoner der mange detaljer skal stemme, men jeg liker utfordringene og de varierte problemstillingene som finnes på Oljeskattekontoret. I tillegg får du mye ansvar, og muligheter til å drive fram egne saker.

Da Kristoffer søkte på studier etter videregående, sto ikke økonomi på lista. Planen var å bli ingeniør, men da førstevalget ikke slo til – sjekket han alternativene.

– Jeg fikk høre at BI har rullerende inntak, og søkte meg dit for å prøve ut økonomistudier. Det viste seg å være en veldig god match for meg, og det tok ikke lang tid før jeg fikk øynene opp for mulighetene ved studiet på BI. I løpet av studietiden var jeg på utveksling i Australia og Nederland, og fikk et internship hos Statkraft.

– BI ga meg en solid utdannelse som hjalp meg å sikre en veldig spennende jobb. Det vi gjør, har stor betydning for hva fellesskapet får nytte av. Dette er verdier som ikke minst skal komme framtidige generasjoner til gode. Det motiverer ekstra til å gjøre en grundig og god jobb.