-
Advantage

Rektor om omstilling

"Omstillingsevnen vår har blitt testet. Jeg mener vi både har kommet helskinnet og faktisk kanskje sterkere ut av det."

– Tema for denne utgaven av Advantage er omstilling. Flere av de som mottar magasinet har nylig graduert fra BI. Hva tenker du om deres inngang til arbeidslivet?
– Jeg har tenkt mye på hva slags arbeidsmarked som venter dem. For noen vil det nok handle om tålmodighet, mens andre har godt av å tenke litt alternativt om hvor deres kompetanse kan være etterspurt. Arbeidsledigheten i Norge er heldigvis på vei ned, samtidig er markedet fortsatt preget av mye usikkerhet og bransjer som står overfor langvarige utfordringer. Tradisjonelt vet vi at BI-studenter er ettertraktet blant arbeidsgivere og jeg ser ingen tegn til at det skal endre seg.

– Hvordan har din egen organisasjon taklet koronakrisen?
– Det har vært tøffe tak. Omstillingsevnen vår har blitt testet. Jeg mener vi både har kommet helskinnet og faktisk kanskje sterkere ut av det. Fra vi stengte ned campus og tilrettela for 100% digital undervisning over natten, til vi nå i høst har levert en kombinasjon av fysisk og digital undervisning, har vi tatt noen digitale skritt vi ellers kanskje ville brukt år på å implementere. Vi har selvsagt opplevd usikkerhet og frustrasjon, men alt i alt har samarbeidet på tvers av BI fungert godt, til tross for mange utfordringer som måtte løses fra hjemmekontoret. Jeg vil også rose studentene, som har vist stor forståelse og tålmodighet i en svært krevende situasjon.

– Hva er dine beste råd til en nyutdannet jobbsøker?
– Spill på styrkene dine. Som nyutdannet har du kanskje bedre forutsetninger for å håndtere overgangen til denne «nye normalen», fordi du ikke har så mye å sammenligne med, og fordi du har en helt annen digital kompetanse enn mange andre. Dette kan gi evne til å bidra med nytenking i bransjer som står overfor store endringer. Dette tror jeg blir stadig viktigere for arbeidsgivere når arbeidslivet skal bli stadig mer fleksibelt, digitalt og internasjonalt.

– Kan BI gjøre noe for dem?
– Alle med et vitnemål fra BI burde delta i vårt enorme alumninettverk. I en tid som dette er det mye støtte å hente hos 50.000 aktive alumni, både når det kommer til erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og rekruttering. BI-studenter har åpnet dører for hverandre fram til nå og kommer til å gjøre det også i framtiden.