-
Advantage

Teknologiens mange ansikter

– Første steg mot å forandre noe, er å se for seg alternativer, fastslår BI-forsker Peter Booth. Han koordinerer et internasjonalt forskningsprosjekt som undersøker hvordan kunst kan forandre vårt syn på teknologi.

Booth er kulturøkonom, billedkunstner og forsker ved Institutt for kommunikasjon og kultur på BI. Og han har en bekymring: Teknologien utvikler seg lynraskt, og stadig flere ramler av lasset i en verden full av teknologi, fra smarttelefoner til elektriske sparkesykler.

– De som bestemmer hvordan teknologien skal utvikle seg, er alt for sjelden de som er mest preget av endringene, påpeker Booth.

– Det er store teknologiselskaper eller teknologer som styrer. Det gjør at mange grupper faller utenfor, særlig de som ikke tar del i utviklingen fra start. Vi omgir oss med teknologi som vi ikke nødvendigvis har bedt om, men som har fått en selvsagt tilstedeværelse i hverdagen, sier Booth.

Som forsker nøyer han seg ikke med å snakke om det: BI har gått sammen med åtte andre organisasjoner om forskningsprosjektet «Artsformation», som i løpet av de neste tre årene skal undersøke hvordan kunsten kan sette den teknologiske utviklingen i perspektiv.

– Vi vil identifisere det positive ved teknologien og hvordan vi kan benytte det. Men vi vil også se på hvordan vi kan gjøre folk oppmerksomme på det mer destruktive, sier Booth.

Prosjektet koordineres av BIs «Nordic Centre for Internet and Society», og undersøker hvordan vi kan bruke kunst til å snakke om teknologiens innvirkning på samfunnet.

Et nøkkelpoeng er at kunsten tilbyr en annen måte å kommunisere på, forteller Booth. Han nevner klimaendringene som eksempel:

– Klimaforskerne gjør en god jobb med å formidle hva som kommer til å skje, og hvilke endringer vi må gjøre. Men å kommunisere rene forskningsdata har sine begrensninger. Kunsten kan tilby et annet perspektiv. Kunst kan gi budskapet form, og gjøre det mer konkret, personlig og forståelig. 

Målet med Artsformation er å bruke kunst for å forstå hva teknologi er, og oppfordre folk til å se for seg alternativer.

– Her trenger vi et eksempel!

– Ja, la oss bruke science fiction som et eksempel. Den sjangeren har historisk sett spilt en viktig rolle i hvordan vi forstår teknologien, men den store hovedvekten av forfatterne bak er hvite menn. Et interessant eksperiment er å se for oss hvordan science fiction hadde vært dersom den i hovedsak ble skapt av kvinner eller ikke-binære. Hadde det hatt en innvirkning på hvordan vi ser på teknologi?

Slike tankeeksperimenter er én av metodene som skal være med på å belyse problemstillingene. Det skal skje gjennom en rekke foredrag, samlinger og workshoper rundt om i Europa. Prosjektet skal også dele sine funn i tre bøker.

– Vi vil tilby en verktøykasse for alle som ønsker å utnytte kunsten for å påvirke teknologiens konsekvenser. Det overordnede målet er å kunne legge frem klare anbefalinger for kunstsamfunn, kunstorganisasjoner og de som jobber med kulturpolitikk om å styrke kunstens stemme i den digitale utviklingen, forteller Booth. 

 

Tekst: Pauline Findalen Östgård

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Artsformation

  • Et samarbeidsprosjekt mellom åtte europeiske institusjoner innen utdanning, kunst og kultur
  • Forskningsprosjektet koordineres av BIs «Nordic Centre for Internet and Society».
  • BI er én av tre skoler som er med, sammen med Copenhagen Business School og Trinity College Dublin
  • Prosjektet er støttet av EUs forsknings- og innovasjonsprogram «Horizon 2020»