-
Ansattprofil

Jon Magnus Frostad Haakonsen

Stipendiat - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner

Thompson, Per-Magnus Moe & Haakonsen, Jon Magnus F (2021)

Når det er vanskelig å vise følelser på jobb

Leadership Magazine 2021 by BI Norwegian Business School [Fagblad]

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2010 University of Oslo Candidatus psychologiae