-
Kalender

The BI Business History Seminar - Debatten om eierskapsmyten

Debatten om eierskapsmyten

Torsdag
20
Januar
  • Starter:11.30, 20. januar 2022
  • Slutter:13.00, 20. januar 2022
  • Sted:ZOOM
  • Påmeldingsfrist:20.01.2022 11:45
  • Kontakt:Espen Ekberg (espen.ekberg@bi.no)
Meld deg på

Senter for Næringslivshistorie inviterer til seminar med professor Tore Bråthen (Institutt for Rettsvitenskap og styring, BI).

I 2013 pågikk det en intens debatt i norsk næringslivspresse om aksjonærene i aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper eier selskapet eller bare aksjene i selskapet, se link. En liknende debatt er velkjent fra andre land. I seminaret gjennomgår professor Bråthen aksjonærenes rettsstilling etter norsk rett med tanke på å besvare spørsmålet om hva aksjonærene egentlig eier. Anglo-amerikansk rett blir også trukket inn. Temaet har en side til spørsmålet om hva som er aksjeselskapers/allmennaksjeselskapers formål. Gjennomgangen bygger på artikkel fra Festskrift till Rolf Skog. 

Link til artikkelen finner dere her.

Seminaret vil bli avholdt på norsk.