-
Aktivitetskalender

MVA-seminaret 2020

For syvende år på rad arrangerer BI Oslo seminaret i merverdiavgift med fokus på aktuelle juridiske emner.

Torsdag
19
Mars
 • Starter:13:00, 19. mars 2020
 • Slutter:20:00, 19. mars 2020
 • Sted:BI - campus Oslo, auditorium C1-010
 • Pris:1600 NOK
 • Påmeldingsfrist:12.03.2020
 • Kontakt:Anne-Christine Thestrup (anne.c.thestrup@bi.no)

BI avlyser alle konferanser for å redusere smitterisiko

Som et viktig ledd i å bidra til å redusere smitte av koronaviruset (COVID-19), besluttet BIs ledelse tirsdag 10. mars å avlyse alle eksterne events ved BIs campuser i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ut april.

Se denne siden for mer informasjon

 

Formålet med årets MVA-seminar er å tilby forelesninger med fordypning i sentrale emner innen merverdiavgiftsretten, samt å være en arena for det faglige avgiftsnettverket i Norge.

Program

 • Tid
 • Tittel
 • Registrering

  Snacks og drikke blir servert, i mingleområdet utenfor auditorium C1-010

 • Velkommen

  Advokat Cecilie Dyrnes, arrangementskomiteen (EY) 

 • Utvalgte emner innen MVA og fast eiendom

  Advokat Are Fagerhaug (Selmer)

 • Modernisering av MVA systemet i perioden 2020-2023

  Seniorskattejurist Marianne Tenden og prosjektleder Inger Helene Spangen (Skatteetaten)

 • Pause

 • Utvalgte dommer i merverdiavgift

  Fagsjef Øistein Aamodt (Skatteetaten)

 • Indirekte skatt og EØS-avtalens statsstøtteregler

  Direktør Gjermund Mathisen (EFTA Surveillance Authority, ESA)

 • Omgåelsesnorm i avgiftsretten

  Professor Ole Gjems-Onstad (BI)

 • Pause

 • MVA nyheter fra EU

  Director Maurice Schouten (Taxperience, Nederland)

 • Utvalgte emner innen MVA og fusjon/fisjon

  Advokat Richard Haave Hanssen (Regnskap Norge)

 • Mingling

  Tapas og alkoholfri drikke blir servert 

Foredragsholdere 

 • Gjermund Mathisen

  Gjermund Mathisen (cand.jur. 2002 Universitetet i Oslo, LL.M. 2002 Ruprecht-Karls Universitet i Heidelberg og PhD 2009 Universitetet i Bergen) er direktør for konkurranse- og statsstøtteavdelingen i EFTAs overvåkings-organ ESA. Han har tidligere jobbet i juridisk avdeling i ESA, som juridisk utreder i EFTA-domstolen og i Justisdepartementets lovavdeling. Gjermund har inngående kunnskap om EU-/EØSrett og i særlig grad statsstøttereglene. Han har gjennom sin karriere i ESA ført flere titalls saker for EFTA-domstolen og EU-domstolen.

 • Are Fagerhaug

  Are Fagerhaug (cand.jur. 1998 Universitetet i Oslo) er advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer. Han har tidligere jobbet som saksbehandler i skatteetaten og i en næringslivsorganisasjon. Are jobber i særlig grad med avgiftsmessige problemstillinger knyttet til fast eiendom.

 • Øistein Aamodt

  Øistein Aamodt (cand.jur. 2001 Universitetet i Oslo) er fagsjef for merverdiavgift i juridisk stab, Skatteetatens Innsatsdivisjon. Han har i perioden 2006-2019 jobbet i Norges Høyesterett som hhv. assisterende direktør (2018-2019), utredningsleder (2011-2017) og utreder (2006-2010). Han har også flere års arbeidserfaring fra Skattedirektoratet og tidl. Østfold fylkesskattekontor.

 • Maurice Schouten

  Maurice Schouten (Master Civil Law, Universitetet i Amsterdam og Master Tax & Law, Universitetet i Utrecht) er director i Taxperience i Nederland. Han har jobbet med internasjonal merverdiavgift i mange år, og er særlig spesialisert på avgiftsrettslige problemstillinger knyttet til supply chain, samt M&A. Han har tidligere jobbet i Baker McKenzie og i Deloitte.

 • Richard Haave Hanssen

  Richard Haave Hanssen (cand.jur. 2006 Universitetet i Oslo) er advokat og fagansvarlig for merverdiavgift i Regnskap Norge. Han har mange års erfaring fra arbeid med merverdiavgift. Han har tidligere jobbet ni år i Advokatfirmaet PwC i Oslo og tre år som seniorskattejurist i tidl. Skatt Øst. Han har også arbeidet ved tidl. Hedmark fylkesskattekontor.

 • Ole Gjems-Onstad

  Ole Gjems-Onstad (cand.jur. Universitetet i Oslo 1979, PhD/dr.juris Universitetet i Oslo 1984) er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Ole har gitt ut en rekke bøker innen skatt og merverdiavgift, herunder MVA kommentaren. Han har også publisert fagartikler innen skatt og merverdiavgift både i Norge og utlandet. Han har videre skrevet kronikker i media og deltatt aktivt i samfunnsdebatten. Han har også utgitt boken «Menneskerettigheter – en verden uten helvete» i 2018.

 • Marianne Tenden

  Marianne Tenden (cand.jur og Excecutive Master of Management) er senior- skattejurist og forretningsutvikler i Skatteetaten, blant annet tilknyttet nytt ITsystem for merverdiavgift. Hun leder Skatteetatens arbeid med utredning av nytt regelverk for rapportering av salgs- og kjøpsmeldinger. Hun har tidligere jobbet med rettsutvikling i Skattedirektoratet, som prosjektleder i Skatt øst og som advokatfullmektig ved Oslo kemnerkontor.

 • Inger Helene Spangen

  Inger Helene Spangen (cand.polit. statsvitenskap) er prosjektleder i Skatteetaten tilknyttet nytt IT-system for merverdiavgift, herunder rapportering av salgs- og kjøpsmeldinger. Hun har tidligere jobbet som seksjonssjef i Skatteetaten og i NAV, som økonomisk rådgiver for Arbeiderpartiets medlemmer i Stortingets finanskomité, som budsjettrådgiver på Stortinget og som forsker ved Transport- økonomisk institutt.