-

Helsemaster skaper positive endringer

19. mai 2017

Ni av ti mener den nasjonale utdanningen for helse- og omsorgsledere ved BI, har bidratt til positive endringer hos dem som ledere. Det skriver Dagens Medisin.

Det er Helsedirektoratet som er oppdragsgiver for programmet. Ambisjonen er å utvikle og styrke handlingskompetanse hos lederne i helsesektoren.

– De som jobber i tjenestene, beskrives iblant som et problem fordi det er de som vil bli berørt av endringer. Slik er det selvfølgelig ikke. Det er de som utfører tjenestene som er løsningen, og de trenger tilførsel av kompetanse. Det er viktig at tonen i diskusjonen om fornyelse av offentlige tjenester anerkjenner at de menneskene som utfører tjenestene, sier førsteamanuensis Thomas Hoholm, fagansvarlig for lederutdanningen til Dagens Medisin.

Rambøll Management Consulting har gjennomført en undersøkelse blant studentene på lederutdanningen. Ifølge evalueringsrapporten mener ni av ti deltakere at utdanningen har bidratt til positive endringer for dem som ledere. Syv av ti gir høy skår for kunnskap og ferdigheter. Studentenes medarbeidere, kolleger og ledere har også deltatt i undersøkelsen.

Fornøyde studenter

– Noe av det mest nyttige har vært å bli bevisst handlingsrommet vårt, hva vi faktisk selv kan gjøre - og hvordan benytte ledelsesverktøy for å få mest mulig ut av ressursene organisasjonen rår over, sier avdelingsleder Marianne Forsell Ruud i Rygge kommune til Dagens Medisin.

På en skala fra 1-6, hvor seks er best, var gjennomsnittlig skår for tilfredshet med utdanningen drøyt 5, mens den var i underkant av 5 for eget læringsutbytte. For utsagnet «Lederutdanningen har gjort meg mer handlekraftig som leder», var gjennomsnittlig skår på 4,9.

Les saken i Dagens Medisin 19. mai 2017, eller på DagensMedisin.no.

Se også video med førsteamanuensis Thomas Hoholm: Veiviser til bedre helsetjeneste

Fakta

  • Helse- og omsorgsdepartement (HOD) er samarbeidspartner.
  • Den nasjonale lederutdanningen tilbys ledere innen omsorgstjenesten (herunder hjemmetjenester og institusjon), tannhelsetjenesten, psykisk helse- og rusarbeid, habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, allmennlege- og kommunelegetjenesten.
  • Fokus i studiet er på fag, fordypning og refleksjon rundt de mange og store utfordringer som helsearbeidere møter. Vi går i dybden på viktige helsefaglige debatter og konsekvensene av reorganisering og omstillinger.

 

  

;
Du kan også se alle nyheter her.