-

Får millionstøtte til forskning

31. januar 2018

Professor Christian Fieseler og forskningsprosjektet «Future Ways of Working in the Digital Economy» ved Handelshøyskolen BI får tildelt totalt 19,5 millioner de neste fire til fem årene.

Onsdag 31. januar offentliggjorde Norges Forskningsråd listen over prosjekter som får tildelt midler fra FRIPRO Toppforsk. Tildelingen skal bidra til at gode forskere og sterke forskningsmiljøer kan utvikle seg til å bli blant de internasjonalt ledende innenfor sine fagfelt.

Professor Christian Fieseler ved institutt for kommunikasjon og kultur ved BI er leder for forskningsprosjektet.

– Vi er veldig takknemlig for tillitten Norges Forskningsråd har vist oss og vårt forskningssenter ‘BIs Nordic Centre for Internet and Society’. Norge beveger seg inn i en digitalisert økonomi, og vi er glad for at  ToppForsk-satsingen nå øker vår forskningskapasitet. På denne måten kan vi realisere vårt langsiktige forskningsmål om hvordan fremtidens arbeidsliv påvirkes av en digitalisert verden, og hvordan arbeid kan være inkluderende, bærekraftig og støtte alle i samfunnet, sier Fieseler.

Forskningsprosjektet ved BI vil gi ny innsikt om hvordan enkeltindivider kan finne sin plass i den digitale økonomien. Prosjektet ser nærmere på fem spørsmål:

  1. Hvilke digitale arbeidsmarkeder finnes i dag, hvordan er disse arbeidsmarkedene knyttet sammen og hvordan vil de utvikles over tid?
  2. Hvordan kan institusjonelle og organisatoriske ordninger bidra til rettferdighet i fremtidens digitale økonomi?
  3. Hvilke former for digital kompetanse er nødvendig i fremtidens digitale økonomi, og hvordan kan arbeidere skaffe seg denne kompetansen?
  4. Hvilke mekanismer definerer status, og hvordan former arbeidstakere sin digitale karriere?
  5. Hvordan vil arbeidstakere oppleve verdi og personlig mening i fremtidens digitale økonomi?

– Dette viser at våre sterke fagmiljøer leverer forskning på høyt internasjonalt nivå. Dette vil bidra til å styrke vårt akademiske fagmiljø og tiltrekke oss de beste faglige nasjonalt og internasjonalt, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Om Toppforsk

Toppforsk er organisert som et spleiselag der søkerinstitusjonene finansierer halvparten av beløpet som det søkes om og som Forskningsrådet innvilger. Resten dekkes av Forskningsrådet.

Tildelingen i 2018 er andre del av Toppforsk. Det første, i 2016, fordelte 1 milliard kroner. Del 2 er på en halv milliard.

FRIPRO Toppforsk er del av et initiativ, kalt Fellesløftet, som Forskningsrådet har tatt overfor forskningsinstitusjonene og myndighetene (Kunnskapsdepartementet) for å få til spleiselag for fremragende forskning. Toppforsk er det tredje Fellesløftet.

24 forskningsmiljøer får tildeling i Toppforsk 2.

Prosjektene får 15 – 25 millioner hver over fire-fem år. Kravene til kvalitet og størrelsen på tildelingene er de samme i 2015/16 og 2017/18.

Toppforsk 2-søknadene er blitt behandlet av de samme internasjonale ekspertpanelene som andre søknader til FRIPRO (Fri prosjektstøtte) i utlysningen 2017.

– Med denne tildelingen har det i løpet av to år blitt investert halvannen milliard kroner for å utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge. Regjeringen satser langsiktig på å bygge opp verdensledende fagmiljøer her i landet, og dette er en av prioriteringene i vår langtidsplan for forskning. Derfor la vi inn en vekst til FRIPRO i Statsbudsjettet for 2018 for å få til dette. Jeg ser fram til å se resultatene av Fellesløftet om noen år, sier forskningsminister Iselin Nybø.

;
Du kan også se alle nyheter her.