-

Rigger selskaper for internasjonal vekst

5. september 2018

I samarbeid med Investinor, Verdane, BTO og GCE Subsea tar BI en ledende rolle for å hjelpe norske teknologiselskaper med å realisere et internasjonalt vekstpotensial.

En god forretningsidé eller en etablert driftshistorikk og produktportefølje er ikke nok hvis man skal lykkes i konkurranse med globale aktører. I Norge skapes de fleste arbeidsplassene i nyetablerte selskaper, men samtidig mislykkes mange når de går fra oppstartsfasen og over i vekstfasen.

Torbjørn Røe Isaksen og Rektør Inge Jan Henjesand i glassgangen på Handelshøyskolen BI.

- Mange norske teknologibedrifter stagnerer og feiler når de må ut i internasjonal konkurranse om kunder og markedsandeler for å vokse videre. I motsetning til en rekke akseleratorprogrammer som er designet for å hjelpe gründere og oppstartsselskaper, er det en utfordring å finne en utviklingsarena for de som trenger å komme et steg videre, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

I det nye scale up-programmet får åtte utvalgte bedrifter skreddersydde rammeverk og verktøy med oppfølging fra eksperter. Samarbeidspartnerne bidrar med lang erfaring fra investeringsbransjen så vel som skalering av norske og internasjonale virksomheter. Fagkreftene fra BI tar med seg kunnskap fra anerkjente miljøer fra Berkeley, Stanford og MIT i oppbygningen. I tillegg har BI en avtale med Tsinghua- Universitet om skalering av kinesiske bedrifter, det er mulig å høste erfaringer fra.

Samarbeidspartnere

- BIs nye initiativ for å bidra til å skalere opp norske teknologiselskapers vekstpotensial er helt i tråd med vår strategi om ta en sterkere posisjon internasjonalt. Ambisjonen på sikt er å få frem et fagmiljø i verdensklasse som kan hjelpe norske bedrifter til å vokse seg større og lønnsomme, sier Henjesand.

Tilgang på finansiering, produktdifferensiering og eierskapssammensetning er blant utfordringene norske bedrifter rapporter om.                   

- Det er helt avgjørende å koble seg opp til de beste miljøene i verden, som har økosystemer og en posisjon i den internasjonale investeringsbransjen for å løfte frem og skalere opp bedrifter, sier professor Per Ingvar Olsen, en av initiativtakerne bak programmet fra BI.

Enkelte av selskapene har fra før internasjonal tilstedeværelse, men har behov for å utvide produktporteføljen og se etter standardiseringsmetoder for å redusere kostnader. Andre er på jakt etter partnere for å få innpass i nye markeder.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

- Opplegget og den erfaringsutvekslingen som kommer til å være mellom deltakerne er viktig. Dette er enda et bidrag fra BI til nyskapningskultur og vekstkultur i norsk næringsliv. Det er veldig bra og det støtter vi 100 prosent, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen som var med på åpne programmet.

Felles for alle er at representanter fra ledelsen i løpet av 12 uker skal gjennom fem modulerer, hvor av en gjennomføres ved MIT i Boston, strukturert med sikte på å tilpasse og rigge forretningsmodellen for internasjonal vekst.

Følgende selskaper er med:

  • Esmart systems
  • Heatweed
  • Motitech
  • BSA Offshore AS
  • Maritech Systems
  • Octio
  • Mekatronikk
  • Cimple Technology

Prosjektet ble initiert av et universitetskonsortium bestående av Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, NTNU og Høgskolen på Vestlandet. Dette etter en anbefaling fra MIT REAP-prosjektet ledet av professor Torger Reve.

;
Du kan også se alle nyheter her.