-

Ett bachelorstudium i kommunikasjon

27. mars 2019

Handelshøyskolen BI har besluttet å samle fagkreftene i «Bachelor i kommunikasjonsledelse» inn i det nye «Bachelor i Digital kommunikasjon og markedsføring».

«Digital kommunikasjon og markedsføring» er en nylansering fra høsten 2019 og har vist seg å treffe markedet på en svært god måte. Programmet er et samarbeid mellom de to sterke fagmiljøene ved Institutt for markedsføring og Institutt for kommunikasjon og kultur.

Prorektor for studier og programmer ved Handelshøyskolen BI, Bendik Samuelsen, vektlegger det høye faglige nivået på «Kommunikasjonsledelse» og er glad for å kunne videreføre dette i «Digital kommunikasjon og markedsføring».

- Dagens arbeidsgivere etterspør ansatte som kan arbeide tverrfaglig og utvikle effektiv kommunikasjon og markedsføring i en digital markeds- og mediehverdag. Jeg er svært glad for å kunne utnytte vår unike erfaring fra programmer innen kommunikasjonsledelse og markedsføring, og trekke dette inn i et nytt program.

Samarbeidet mellom fagmiljøene vil skape et enda mer robust og fremtidsrettet læringsmiljø, og bringe programmet nærmere praksis i virksomhetskommunikasjon og markedsføring.

Ivaretakelse av studentene ved Bachelor i kommunikasjonsledelse

Selv om BI ikke vil ta opp nye studenter til Bachelor i kommunikasjonsledelse fra og med høsten 2019, understreker Samuelsen at beslutningen ikke vil få konsekvenser for nåværende studenter på programmet.

- Av hensyn til potensielle studenter er det viktig for oss å tilby forutsigbare rammer før søknadsfristen til Samordna opptak 15. april 2019. Nå har de muligheten til å velge «Digital kommunikasjon og markedsføring» eller andre studier de måtte ønske, i god tid før søknadsfristen.

«Digital kommunikasjon og markedsføring» tilbys BIs campuser i Bergen og Oslo.

;
Du kan også se alle nyheter her.