-

BIs siviløkonomstudie blant verdens beste i The Economist-rangering

27. juni 2019

På The Economist sin liste over de 40 beste masterprogrammene i verden rangerer Handelshøyskolen BIs Master of Science in Business (siviløkonomstudiet) på topp i bredden av arbeidsgivere som rekrutterer nyutdannede kandidater.

Handelshøyskolen BIs MSc in Business er rangert på en 26. plass på den prestisjefylte rangeringen. Dette er andre gang BIs siviløkonomprogram er med på rangeringen til økonomimagasinet, The Economist, som også i 2019 toppes av HEC School of Management, Paris, etterfulgt av University of St. Gallen (nr.2) og SKEMA Business School (nr.3). Av andre nordiske handelshøyskoler rangeres Copenhagen Business School på 39. plass.

- Siviløkonomprogrammet til BI er internasjonalt orientert som gjennom kombinasjonen av faglig ekspertise og praktisk tilnærming sørger for at våre studenter står godt rustet til å møte et arbeidsmarked i rask omstilling. Både næringsliv og offentlig sektor etterspør kandidater som evner å se helhet og sammenhengene i problemstillinger. Vi vektlegger å utvikle våre siviløkonomkandidater til å bli gode problemløsere, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand. Inge jan Henjesand 1111

I rangeringen scorer BI også høyt på prosentvis andel studenter i jobb tre måneder etter graduering. Handelshøyskolen BIs egen arbeidsmarkedsundersøkelse for 2019 viser at kandidater med siviløkonomutdanning er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet. Totalt var 96,5 prosent i jobb seks måneder etter graduering.

The Economist-rangeringen er basert på 25 ulike indikatorer som vurderes fra 1 til 40 poeng, hvor 1 er best. I tillegg til “diversity of recruiters” og “employability” blir skolene blant annet målt på “culture of class & classmates”, “educational experience”, “faculty quality”, “potential to network” og “salary”.

- Med så mange rangeringsindikatorer som benyttes, gjenspeiler det også bredden og den faglige annerkjennelsen denne utdannelsen gir. Rangeringen har stor betydning for vårt internasjonale renommé og rekruttering av de beste professorene og studentene,  samt tilknytte oss viktige næringslivsaktører, sier Henjesand.Campus Oslo sommerbilder 45

Fakta:

  • Det er andre gang The Economist rangerer MiM-programmer, dvs. generalist masterprogrammer.
  • The Economist har siden 2011 hatt en rangering av verdens beste MBA-programmer.
  • Datamaterialet for rangeringen er innhentet fra 2-års studenter på MSc in Business, og avgangskullet fra året før.
  • Antall faglige med doktorgrad som underviser på MSc-programmet har betydning for rangeringen.
;
Du kan også se alle nyheter her.