-

Styrker forskning på havnæringene

6. juni 2019

Onsdag 5. juni signerte Wilhelm Wilhelmsen, styreformann i Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse, en avtale med Handelshøyskolen BI om et gaveprofessorat som skal styrke forskning og kunnskapsutvikling innenfor havnæringene og utvikle BI Centre for Ocean Industries.

Gaveprofessoratet vil gi viktig støtte til fremtidsrettet forskning på innovasjon og næringsutvikling og gjelder for perioden 2019-2022. Avtalen har en ramme på 5,5 millioner kroner.Signering Wilhelmsen

- Vi er svært glade for at Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse har forpliktet seg til et gaveprofessorat innen havbaserte næringer. Dette gaveprofessorat er en viktig forbedringsimpuls for både forskning og undervisning ved BI innen et fagfelt som er svært viktig for Norges fremtidige næringsutvikling. Det er et behov for transformasjon og gjensidig kunnskapsdeling og innovasjon ettersom horisonten for olje og gass blir kortere, etterspørselen etter sjømat øker, og nye og forsterkede krav om bærekraftige løsninger skjerpes, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved Handelshøyskolen BI.

I følge OECD (2016) er vekstpotensialet i «Ocean Industries» (offshore olje og gass, maritim, sjømat) tre ganger høyere enn i andre næringer. Dette gjelder spesielt innenfor nye og fremvoksende havnæringer som fornybar havenergi og offshore akvakultur.Traces and Impact Celebrating the Academic Influence of Torger Reve

- Skal man kunne ta ut dette potensialet, er det kritisk å kunne lede og organisere dette på en bærekraftig måte. Norge er i en unik posisjon til å kunne lede an i nesten alle deler av havnæringene, gitt Norges globale lederskap innen «Ocean Science» og «Ocean Technology». BIs rolle er å styrke forskning på kommersialisering av teknologi, nye forretningsmodeller, bærekraftig håndtering av ressurser og forståelse for de globale markedene innen havnæringene, sier professor Randi Lunnan ved institutt for strategi og entreprenørskap som er blitt tildelt det nye gaveprofessoratet.

Professor Torger Reve ved samme institutt har tidligere innehatt et gaveprofessorat fra Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse innen industriell konkurranseevne for maritim næring i perioden 2005 - 2019.Signering Wilhelmsen

- Oljeepoken har passert toppen, og Norge må finne andre satsningsområder. Hva er vel mer naturlig enn å satse på det vi har lange tradisjoner for og betydelig kompetanse innen, nemlig maritim næring. Vi er allerede i verdenstoppen. Økt kunnskap om og forskning innen maritime sektor er derfor viktig. Kompetanse er vårt største konkurransefortrinn. Gjennom samarbeid med Handelshøyskolen BI ønsker vi å stimulere interesse for den maritime næringen og dens betydelige verdiskapning i og for samfunnet, sier Wilhelm Wilhelmsen.Signering Wilhelmsen

BI Centre for Ocean Business (OBZ)

BI Centre for Ocean Business (OBZ) er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utviklingen av de mulighetene og ressursene som finnes i havet. Senteret skal være pådriver for innovasjon og kommersialisering innen havøkonomi og en arena som samler akademiske fagkrefter, industripartnere, investorer og myndigheter. Internasjonale akademiske partnere inkluderer MIT og Berkeley i USA og Tsinghua University i Beijing. På listen over næringslivspartnere står en rekke kjente bedrifter som blant annet Torvald Klaveness, Kongsberg Gruppen, DNB, Aker Solutions, og Rev Ocean i tillegg til statlige organer som Utenriksdepartementet, Norges Sjømatråd og Eksportkreditt.

Lenke til forskningssenteret

;
Du kan også se alle nyheter her.