-

BI-professor skal lede nytt Eiendomsmeglerutvalg

15. oktober 2019

Professor Espen R. Moen er utnevnt av Kongen i Statsråd til å lede Eiendomsmeglingsutvalget, som skal utrede ny eiendomsmeglerlov.

Espen Rasmus Moen

- Vi skal se på mye spennende, blant annet krav til utdanning, betydningen av ny teknologi, og forholdet mellom eiendomsmeglere og kredittforetak, sier Moen som forsker innen økonomisk teori og anvendt økonomi og er tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi på BI.

Gjennomgangen skal både se på meglerrollen i eiendomsomsetning og hvordan myndighetene påvirker omsetningen gjennom regelverk, tilsyn, utdanning mv. rettet mot eiendomsmegling og andre formidlingskanaler mellom selger og kjøper.

Ser endringer på flere områder

Eiendomsmeglingsforetakene har de siste årene vært mer sentralisert og spesialisert. Dessuten eies stadig flere eiendomsmeglingsforetak av banker, noe som kan tyde på et tettere samarbeid mellom meglertjenestene og bankenes utlånsvirksomhet. Samtidig har det vært økt bruk av selge-selv-løsninger som tilbys over internett.

– Det er behov for å gå gjennom meglerrollen og hvordan myndighetene påvirker omsetningen gjennom regulering av eiendomsmegling og eventuelt andre formidlingskanaler, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Siden eksisterende lov trådde i kraft for omtrent ti år siden, har det vært rask teknologisk utvikling og strukturelle endringer i bransjen. Nå trengs fremtidsrettet regulering.

Tradisjon for BI

 - Forrige utvalg som utredet eiendomsmeglerloven var Tore Bråthen som er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring. Så nå blir det nærmest tradisjon at BI er involvert i dette arbeidet, sier Moen.

Utvalget er bredt sammensatt av eksperter, bransjen, teknologimiljø, forbrukere og tilsyn. Målet er at utvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet sommeren 2020.

Utvalgets sammensetning og mandat

Leder:

 •  Professor Espen Rasmus Moen, Oslo

Øvrige medlemmer:

 • Advokat Terje Bergem, Trondheim
 • Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus
 • Professor Hilde Hauge, Bergen
 • Fagdirektør bolig Olav Kasland, Bø i Telemark
 • Fagsjef Hanne Nordskog-Inger, Holmestrand
 • Sjef for dataanalyse og kunstig intelligens Julija Pauriene, Oslo
 • Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl, Gjerdrum
 • Forsker II André Kallåk Anundsen, Porsgrunn
 • Avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad, Oslo
 • Seksjonssjef Anne-Kari Tuv, Bærum
;
Du kan også se alle nyheter her.