-

Skal se på prisdiskriminering i dagligvarehandelen

20. oktober 2019

Professor Espen R. Moen skal sitte i en arbeidsgruppe som skal vurdere mulige konsekvenser av å innføre restriksjoner på innkjøpspriser i bransjen. Gruppen er utnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Forskjellige innkjøpspriser for dagligvarekjedene kan innvirke på konkurransen mellom etablerte kjeder og eventuelle nyetableringer. Dette vil igjen påvirke forbrukervelferd.

Å innføre restriksjoner på forskjeller i innkjøpspriser er under debatt. Ulike virkninger har blitt predikert.  

– Både feil tiltak og mangel på tiltak, kan gi store konsekvenser, både i form av høyere priser til forbrukerne og mindre innovasjon, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nærings- og fiskeridepartementet mener de har satt sammen en arbeidsgruppe med solid kompetanse på konkurranseøkonomi.

Gruppen består av:

– Jeg er trygg på at de vil levere en god og grundig vurdering, sier Røe Isaksen.

Utredningen er en del av grunnlaget for regjeringens arbeid med å styrke konkurransen i dagligvaremarkedet. Dagligvare-utvalget skal komme med sin vurdering innen 17. januar 2020.

;
Du kan også se alle nyheter her.