-

Oppdatering vedrørende truende e-poster

14. november 2019

BI informerte i oktober 2019 om at toppledelsen ved BI har mottatt truende e-poster fra en tidligere student.

Se sak fra oktober.

BI har de siste dagene opplevd at den tidligere studenten også har sendt e-poster til andre ansatte og felles postmottak ved BI. BI tar alle slike saker på største alvor og har fortsatt tett dialog med politiet.

Ansatte som mottar eller har mottatt slike e e-poster bes om å videresende disse til Magnus Wølner, ansvarlig for sikkerhet og beredskap ved BI. E-postene er på engelsk, og vi ber ansatte om å ikke åpne vedlegg.

Kontakt:

Alle henvendelser fra media rettes til kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite, tlf: 464 10 610, e-post: ole.p.syrrist-leite@bi.no eller senior kommunikasjonsrådgiver Henrik A. Stølen, tlf: 952 79 474, e-post: henrik.stolen@bi.no.

Spørsmål fra ansatte på BI rettes til seniorrådgiver Magnus Wølner, telefon: 95 87 68 27, eller e-post: magnus.wolner@bi.no.

Ved eventuelle spørsmål fra studenter, ta kontakt med BIs Student Counselling på telefon 464 10 101 eller 464 10 246, eller e-post: counselling@bi.no.

;
Du kan også se alle nyheter her.