-

Fusk kan ha store konsekvenser

21. mai 2020

BI opplever at det er mye aktivitet på sosiale medier, spesielt under korte hjemmeeksamener. Fra og med neste uke starter vi med innkalling til muntlig høring ved oppgaver vi mener har uregelmessigheter i besvarelsen.

- Vi har merket oss at det er økt aktivitet og mye fusk på sosiale medier denne våren, og jeg er skuffet over at denne aktiviteten er så stor, uttaler Lars Erling Olsen, professor og Dean Bachelor.

- Det ødelegger for alle at noen samarbeider ulovlig på eksamen!

Økt fokus på fusk 

Olsen understreker at BI tar arbeidet mot fusk på alvor. - Det er viktig for oss at sensur er faglig forsvarlig og gjenspeiler studentenes prestasjoner og kunnskapsnivå. Alle besvarelser som leveres digitalt går gjennom plagiatkontroll, og vi gjennomfører også manuelle kontroller. Vi har årvåkne ansatte og sensorer som er trent i å se etter fusk, i tillegg mottar vi tips fra studenter som vi følger opp.

Ved individuelle eksamensoppgaver får studentene tydelig beskjed om at besvarelsen skal leveres individuelt og at samarbeid med andre ikke er tillatt og anses som fusk.

Muntlig høring 

Det å innkalle til muntlig høring er ikke noe nytt, men vil gjennomføres i større grad enn tidligere denne våren på grunn av økt antall hjemmeeksamener - og fravær av skoleeksamener.

Vi vil innkalle til muntlig høring som etterprøving av eksamensinnleveringene der vi ser uregelmessigheter i besvarelsen, eller der det er mistanke om fusk. Høringene vil bli gjennomført på campus, eller via nett. En muntlig høring betyr ikke nødvendigvis at det opprettes en fuskesak mot studenten.

Under en muntlig høring vil besvarelsen bli gjennomgått, og studenten kan bli bedt om å utdype nærmere enkelte av svarene i besvarelsen. Studenten høres ikke i øvrig pensum og høringen har ikke utslag på karakteren.

Innkalling til muntlig høring gjelder for alle eksamener i hele eksamensperioden.

På individuell eksamen skal besvarelsen være et selvstendig arbeid

Du kan mistenkes for fusk dersom:

  • Besvarelsen du leverer inn er skrevet helt eller delvis av andre.
  • Du deler ditt svar, ditt utkast eller din endelige besvarelse med andre under eksamen.
  • Du hjelper andre studenter til å fuske.


Fusk er alvorlig!

Olsen advarer om at fusk kan få store negative konsekvenser for den enkelte. Om du blir tatt i fusk kan det føre til annullering av karakter og utestengelse fra høyskoler og universiteter i hele Norge - ikke bare fra BI - i inntil ett år.

 

Innkalling til muntlig høring: § 5-2 (8)
Om fusk: § 5-15

;
Du kan også se alle nyheter her.