Organisasjonen

Nettverk og tilganger

Her finner du informasjon om gjestenettverk, Eduroam, og Feide.

Hva er Feide?

Feide står for Felles Elektronisk IDentitet og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Samme brukernavn og passord for flere tjenester.

Basert på Handelshøyskolen BIs opplysninger om studenter og ansatte ved BI, lages en elektronisk identitet - en Feide-identitet. Med dette brukernavnet og passordet kan studenter og ansatte legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene. Feide forenkler påloggingen og gir tilgang til lokale og nasjonale digitale ressurser med samme brukernavn og passord. Feide oppfyller kravene i personopplysningsloven og gir bedre datakvalitet.

Når du logger på en Feide-tjeneste, sjekkes din pålogging mot brukerdatabasen på BI, så du kan bruke det brukernavn og passord som du normalt logger på med på BI. Ansatte på BI endrer passordet sitt på vanlig måte via egen PC og studenter benytter selvbetjeningsløsningen i Studentportalen.

Se mer informasjon om Feide her.

Hvordan bruke Feide?

Feide tas i bruk gjennom den eller de tjenestene du ønsker å benytte.

Måten det skjer på er gjennom pålogging til tjenesten som i sin tur får brukerinformasjon fra Feides innloggingstjeneste som igjen vil spørre BIs Feide katalog om informasjonen som selve tjenesten etterspør.

Når du logger på en tjeneste via Feide får du en oversikt over hvilken brukerinformasjon tjenesten får overlevert. Første gang du benytter en tjeneste må du aktivt gi ditt samtykke til at tjenesten får denne informasjonen om deg. Dersom du ikke samtykker vil du ikke bli logget på tjenesten. Ditt samtykke blir husket til neste gang du logger på tjenesten dersom du krysser av for det. Du slipper derfor å gi ditt samtykke hver gang du logger på den samme tjenesten.

Hvordan dette virker er forklart på Feide sine sider.

Alle BIs studenter som er aktive eller innenfor gjennomføringsfristen og alle ansatte er per i dag oppført i BIs Feide katalog.

For å logge på Feides kundeportal benytter du følgende lenke: http://innsyn.feide.no

På den URLen blir du møtt av innloggingssiden hvor du først må velge hvilken organisasjon du er tilknyttet. Vi på BI ligger under BI Norwegian Business School, på den engelske siden og Handelshøyskolen BI på den norske innloggingssiden.

Velg Feide

Velg BI, trykk Continue / Fortsett

I neste vindu må du legge inn brukernavn og passord. Vi benytter følgende format: brukerident@bi.no, f.eks a9910999@bi.no eller s0512345@bi.no med tilhørende AD passord, som er det vanlig passordet du benytter for andre tjenester på BI.

Etter at du er logget inn vil du stå i en fane som viser hvilke opplysninger som er lagret om deg og din organisasjon (som er BI) og som kan overføres til de enkelte tjenestene som spør om det. Du ser dette ved å trykke på navnet ditt og velge konto.

Har du spørsmål om tjenesten Feide ta kontakt med it@bi.no på epost.

Tjenester i Feide

Tjenester innenfor Feide gjøres tilgjengelig for medlemsinstitusjoner gjennom Feides portal innsyn.feide.no

Man kan ofte nå de enkelte tjenester og logge inn på en mer direkte måte.

Pålogging i Cristin via Feide

Cristin er det nasjonale forskningsinformasjonssystemet. BIs forskere må benytte innlogging via Feide i Cristin for å registrere sine publikasjoner.

Pålogging
Brukernavn: Din brukerident@bi.no (eks: a9910999@bi.no, eller fgl92006@bi.no).

Passord: Ditt vanlige BI-passord (det du bruker for å logge på din BI-pc og til BIs datanett)
(Når du endrer BI-passordet på vanlig måte via egen PC, er det det samme nye passordet du bruker til Cristin. Altså alltid ditt BI-passord.)

Første gang du logger deg inn
Gå til innloggingssiden i . Velg hvilken organisasjon du er tilknyttet, – altså Handelshøyskolen BI, trykk Fortsett.

I neste vindu står det «Logg inn» og en Feide logo. Trykk på «Logg inn» og legg inn brukernavn og passord. Dette er de samme som vist i avsnittet «Pålogging» over.

Etter at du er logget inn vil det komme opp en side som viser hvilke opplysninger som er lagret om deg og din organisasjon (dvs BI). Du må gi ditt samtykke til at Cristin får denne. Neste gang du logger inn i Cristin slipper du denne mellomsiden.

Filesender

Filesender er en tjeneste for å sende store filer på en sikker måte.
Store filer kan være filer som er for store til å sende på mail.
Prinsippet er at du logger deg inn på en webtjeneste som lar deg laste opp den store filen og angi en mailadresse som du skal sende filen til.

Du finner tjenesten her: https://filesender.uninett.no/
Logg inn ved å bruke Feide identen din.

Grensesnittet er relativt selvforklarende.
Skulle det skje at overføringen stopper opp eller henger lenge på xx% så kan du bare trykke Cancel og avbryte overføringen.
Start overføringen på nytt med samme fil og den vil fortsette der den slapp sist.
Du skal til slutt få en positiv beskjed om at filen er overført.
Filesender kan overføre filer med størrelse opptil 250 GB (det er svært stort).

På mottagende mail side (den du sender til) vil det dukke opp en mail fra tjenesten som forteller at det er kommet en fil fra deg.
Mottageren trenger da kun å trykke på linken i mailen og tas direkte til tjenesten hvor det bare er å trykke «Start Download».

Når mottageren har lasten ned filen vil du motta en mail fra Filesender om at filen er lasten ned.

Ytterligere beskrivelsen av selve Filesender tjenesten finnes her om nødvendig:
https://www.uninett.no/filesender og https://support.ecampus.no/filesender