Masterstudier

Skoleledelse

Handelshøyskolen BI har siden 2001 utviklet lederprogrammer innen skoleledelse for kommuner, fylkeskommune, KS og Utdanningsdirektoratet. Våre programmer har som formål å utvikle ledere som gjør skoler til et bedre sted for utvikling og læring for barn og ungdom.

Om spesialiseringen

Handelshøyskolen BI har gjennom mange år utviklet utdanningsprogrammer i skoleledelse for kommuner, fylkeskommuner KS og for Utdanningsdirektoratet. Et resultat av dette er en programportefølje som fokuserer på skolens hovedoppdrag; elevenes læring og endring av praksis i skolen.

Programmene er på masternivå og gir en Master of Management-grad med spesialisering i skoleledelse ved å ta ett av de første årene, samt år to og tre, i sin helhet. Programmene kan også tas enkeltvis og i annen rekkefølge enn skissert under, med unntak av Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole, som er det obligatoriske avsluttende programmet for spesialiseringen.

Anbefalt progresjon

ÅR 1 
ÅR 2
ÅR 3

Utdanningsdirektoratet

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å levere nasjonal rektorutdanning – på BI kjent som Lederskap og omstilling i skolen.

Programmet er på masternivå og inngår i Master of Management-graden med spesialisering i skoleledelse (skissert ovenfor).

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets sider.

PROGRAMMENE KJENNETEGNES AV

  • Sterkt fokus på lederens ansvar for resultater.
  • Spesielt opptatt av elevenes læringsutbytte og” læringstrykket” til skolen.
  • Undervisningen innenfor emnene ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus er forskningsbasert, samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole står overfor.
  • Lederutvikling og ferdighetstrening i ledelse er en integrert del av programmene.
  • Alle programmene kan gjennomføres ved siden av full jobb.

Forelesere

Johan From

Johan From er professor ved Handelshøyskolen BI, Programdirektør for skolelederprogrammene ved BI og leder for Senter for innovasjon i utdanning. Han foreleser innenfor temaene; Skoleledelse, skoleeffektivitet og skoleutvikling.

Link: Les mer

Hans Bonesrønning

Hans Bonesrønning er professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU og Professor II på BI. Han foreleser innenfor temaene; elevresultater, elevdata, kartlegging og analyse.

Link: Les mer

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Professor II på BI og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han foreleser innenfor temaene; skoleutvikling, klasseledelse og skoleeffektivitet.

Link: Les mer

Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling). Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Link: Les mer

Johan From

Johan From er professor ved Handelshøyskolen BI, Programdirektør for skolelederprogrammene ved BI og leder for Senter for innovasjon i utdanning. Han foreleser innenfor temaene; Skoleledelse, skoleeffektivitet og skoleutvikling.

Link: Les mer

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Professor II på BI og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han foreleser innenfor temaene; skoleutvikling, klasseledelse og skoleeffektivitet.

Link: Les mer

Hans Bonesrønning

Hans Bonesrønning er professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU og Professor II på BI. Han foreleser innenfor temaene; elevresultater, elevdata, kartlegging og analyse.

Link: Les mer

Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling). Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Link: Les mer

"Spesialisering i skoleledelse har påvirket min rolle som skoleleder i stor grad. Forelesningene, oppgaveskrivingen og samarbeidet i basisgrupper kunne anvendes i hverdagen på egen skole. Masterutdanningen har i stor grad påvirket min ledelsesidentitet og gitt meg trygghet og mot til å prioritere kjerneoppdraget mitt som rektor, nemlig å lede arbeidet med elevenes faglige og sosiale læringsutvikling."

Pernille Grepp Knutsen

Rektor, Haslum skole

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss.

Malene Fuglevik
Tlf: 464 10 843
E-post: malene.fuglevik@bi.no
Tilpassede bransjeprogram
Inger Eggebø
Tlf: 464 10 149
E-post: 
inger.eggebo@bi.no
Ledelse av læring og endring
Marit Kværnmo Aase
Tlf: 464 10 543
E-post: marit.k.aase@bi.no

Lærende ledelse (OTL)
Rikke Skjevik Blakstad
Tlf. 986 90 625
E-post: rikke.s.blakstad@bi.no 
Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren
Jus for skoleledere

Stina Pedersen
Tlf. 92894092
E-post: stina.pedersen@bi.no

Lederskap og omstilling i skolen
Ingrid Engelsen:
Tlf: 982 51 716
E-post:
ingrid.engelsen@bi.no
Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole
Skoleprogram i Stavanger

Praktisk informasjon

Slik søker du

Søknader behandles frem til studiestart på det enkelte program, eller til det er fulltegnet. Søknaden i seg selv er ikke forpliktende. Avtalen er først økonomisk bindende når du har signert tilbud om studieplass. Du kan melde deg av programmet inntil fire uker før oppstart uten kostnad.

Gå til de ulike programmene for å finne søkelinker.

Opptakskrav

Les opptakskravene for programmene som inngår i spesialiseringen

Språk

Programmene gjennomføres på norsk. Noen programmer kan ha enkelte samlinger eller forelesninger på engelsk. Mengden av engelsk litteratur vil variere fra program til program.

Nivå

Programmene er på masternivå, gjennomføres på deltid og skal kunne kombineres med fulltidsjobb. Utdanningen gir studiepoeng ved bestått eksamen på de ulike programmene.