Kurs bachelornivå

Innovative pris og produkt­utviklings­strategier

En sentral oppgave innen markedsføring er produktledelse og prisstrategi – for både varer og tjenester. Dette kurset gir deg gode verktøy for å utvikle en konkurransedyktig produkt- og prisstrategi.

Hvorfor produkt og prisstrategi?

Dette kurset er utformet for å gi kunnskaper og ferdigheter knyttet til produktledelse og prisstrategi. Gjennom kurset skal du integrere kunnskap om forbrukeratferd, produktutvikling (så vel varer som tjenester) og prissegmentering for å utvikle en konkurransedyktig produkt- og prisstrategi.

Som markedsfører bør du også være oppmerksom på at en bærekraftig pris- og produktstrategi tar hensyn til samfunnsansvar og etiske betraktninger.

 

Emneoversikt

 • Hva er et produkt
 • Forbrukeratferd
 • Definere konkurransesituasjonen
 • Kategori analyse
 • Konkurrent analyse
 • Forbruker analyse
 • Reposisjonering produkter
 • Produktutvikling
 • Økonomi og psykologiske faktorer i prissetting
 • Forbrukers reaksjoner til prisendring
 • Utvikling av prissegmentering
 • Prising av koblede produkter
 • Interaktiv eller dynamisk prising
 • Utvikle produkt- og prismix

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Nettstudier: høst 2019
Bergen: høst 2019
Stavanger: høst 2019
Trondheim: høst 2019