Høyskolekurs

Metode og økonometri

Opparbeid deg en bevisst og kritisk holdning til håndtering av data, til økonomisk analyse og til å vurdere og tolke resultater fra undersøkelser og utredninger.

Hvorfor Metode og økonometri?

Gjennom dette kurset vil du få en innføring i regresjonsanalyse. Regresjonsanalysen er et fundamentalt felt innenfor statistisk modellering, og med denne metodikken som grunnlag vil du lettere kunne forstå og bruke andre statistiske metoder. 

 

Emneoversikt

 • Samfunnsvitenskapelig metode og grunnlagsproblemer
 • Problemstillinger, hypoteser og typer data
 • Ulike forskningsdesign, tolkningsmangfold og slutningsusikkerhet
 • Enkel og multippel regresjon
 • Ulike funksjonsformer
 • Regresjon med kvalitative høyresidevariabler via dummy variabler
 • Multikollinearitet
 • Heteroskedastisitet
 • Autokorrelasjon
 • Modellspesifikasjonsfeil og modellseleksjon
 • Dynamiske modeller og prediksjon
 • Kvalitative venstresidevariabler

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Bergen: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: MET 2920 Statistikk for økonomer, eller MET 3431 Statistikk. Tilsvarende kan godkjennes.
 • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Studiestart er 20. august med åpning av læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en tre timers individuell flervalgseksamen.

Det vil bli gitt arbeidskrav som innebærer at man innen gitte frister må levere to individuelle besvarelser. Begge arbeidskravene er obligatoriske og må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i økonomi og administrasjon.

Søk nå