-
Kurs masternivå

Anvendt økonomi for ledere: Bærekraft i bedrift og marked

Et kurs for deg som ønsker å forstå mer om selskapers økonomi og markedsstrategier. Du lærer også å se bærekraft fra et økonomisk perspektiv.

Dette lærer du:

  • Grunnleggende forståelse av bedrifters økonomiske situasjon.

  • Markedsøkonomiens betydning for bedrifters strategiske tenkning.

  • Miljøøkonomi og bærekraft i et økonomisk perspektiv.


Dette kurset lærer deg hvordan bærekraft kan diskuteres i bedrifter og markeder. Du vil forstå hvordan tiltak innen klima, miljø, etikk og sosiale forhold kan øke lønnsomheten. 

Videre får du ferdigheter i essensiell bedriftsøkonomisk analyse, og lærer å vurdere selskapers finansielle helse. Du vil utvikle kunnskap om markedsmekanismer og reguleringer som miljøavgifter og prisreguleringer, samt hvordan markedsmakt påvirker pris og kvalitet. 

Kurset hjelper deg også å forbedre dine kommunikasjonsferdigheter, slik at du kan presentere økonomiske rapporter effektivt – med selvtillit og gjennomslagskraft.

Kurset er ett av to under tittelen «Anvendt økonomi for ledere». Dette kurset med fokus på bærekraft tilbys på våren, og Globale perspektiver tilbys på høsten. Kursene kan gjennomføres uavhengig av hverandre.

"Grunnleggende forståelse for økonomi, marked og regnskap er en forutsetning for å kunne tre inn i en lederrolle. Det var derfor naturlig for meg å tilegne meg denne kunnskapen som et ledd i min ledelsesgrad. Faget har gitt meg en faglig tyngde til å ta gode økonomiske valg. "

Lene Yvonne Kvilhaug

Juridisk rådgiver Karmøy kommune

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 15 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

I dette kurset møter du et fleksibelt undervisningsopplegg, som gjør at du kan tilpasse kurset til din livssituasjon. I starten av kurset får du som student tilgang til en innholdsrik læringsplattform. Der finner du videoer med gjennomgang av sentralt stoff, og oppgaver du kan bruke for å teste din forståelse.  

Kurset består videre av to samlinger. Den første samlingen foregår på campus, hvor du som student kan velge å delta i Stavanger, Bergen, Trondheim eller Oslo. Den andre samlingen foregår fysisk i Oslo, men kan også følges digitalt. I tillegg til samlingene gjennomføres to digitale veiledningsseminar, som du også kan se i opptak når du vil.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60% av totalkarakteren) som kan skrives individuelt eller i grupper på opptil tre personer, og en individuell eksamen (40%). Begge utvikles gjennom programmet med innleveringer og tilbakemeldinger, og kan forbedres kontinuerlig. Alle oppgaver og frister blir gitt ved programstart, slik at semesteret kan planlegges effektivt.

Samlinger og seminarer

Forelesere

Anders Tveit
Anders Tveit

Førstelektor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Tveit er tidligere pedagogisk leder på BI og var han involvert i oppstarten av skolens kompetansesenter LearningLab.

Tveit forsker på blant gamification og bruk av rollespill i undervisningen. Han har også bred erfaring som pedagogisk veileder av faglig ansatte. 

Riana Steen
Riana Steen

Førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har i tillegg en Professor II-stilling innen samfunnssikkerhet ved UiS. Riana er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. 

Steen sine forskningsområder er innen risikostyring, resilience og virksomhetsstyring. Hun foreleser både i Oslo og Stavanger.

Hvorfor Anvendt økonomi

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er fleksible og kan kombineres med jobb og familie. Fleksibiliteten i kursopplegget lar deg i stor grad planlegge læringen når det passer deg best. I tillegg til kursets fysiske og digitale samlinger bør du sette av tid til å lese pensum, utvikling av prosjektoppgave og eksamen.

Kurset har to samlinger som hver går over to dager i løpet av semesteret. På den første samlingen kan du selv velge på hvilket av BI sine fire campus du ønsker å delta. Den siste samlingen gjennomføres i Oslo, men her er det også mulig for deg å delta digitalt. Dessuten vil det være to digitale halvdags veiledningsseminarer som også blir tatt opp og publisert i læringsplattformen. 

Finansiering og fakturering

Kurset er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften for kurs faktureres etter studiestart, normalt 1. mars.

"Kurset har gitt meg en bredere kunnskap innen bedriftsøkonomisk analyse. Samtidig har jeg fått et bedre innblikk i hvordan markedssituasjonen kan påvirke ulike parter i et samfunn. Kurset har vært svært nyttig og lærerikt for meg som trengte å friske opp kunnskapen innen bedriftsøkonomi."

Kajana Jeya

Controller hos Elden Advokatfirma AS

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer