-
Kurs masternivå

Anvendt økonomi for ledere: bærekraft i bedrift og marked

I dette programmet vil du få økt kompetanse innen bærekraftig forretningsledelse. Du lærer å navigere i grønne regnskap og investeringer, samt løse praktiske problemstillinger i egen organisasjon.

Hvorfor Anvendt økonomi for ledere: Bærekraft i bedrift og marked?

Bærekraft kan både vurderes i bedrift og marked. Dette gir grunnlag for prioriteringer og beslutninger om bærekraftig utvikling. For bedrifter rettes arbeidet både mot klima, miljø, etikk og sosiale forhold. Målrettede og troverdige tiltak kan både øke lønnsomheten, konkurransekraften, gi nye forretningsmuligheter og bidra positivt i samfunnet.

Programmet er internasjonalt ved at det tar utgangspunkt i markedsøkonomier - et økonomisk system vi finner igjen verden rundt. Samtidig som systemet har skapt vekst og velferd gir det også mulighet for privilegier og monopolmakt. Behovet for markedskorreksjoner er det viktig å ha forståelse for, og ulike tiltak som diskuteres er miljøavgifter, prisreguleringer og importrestriksjoner. 

Et viktig mål med programmet er å lærer om hvordan du kan bruke økonomisk teori og data til å løse praktiske problemstillinger i egen organisasjon. Du vil utvikle økonomiske kommunikasjonsevner slik at du får større gjennomslagskraft i egen stilling.

Programmet er ett av to under tittelen «Anvendt økonomi for ledere», som kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Globale perspektiver tilbys på høsten, mens Bærekraft i Bedrift og Marked tilbys på våren.


Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som ønsker å øke din forståelse for sentrale økonomiske sammenhenger, samtidig som du ønsker å forbedre dine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Samlet vil programmet styrke din kompetanse og din attraktivitet i din nåværende jobb og i arbeidsmarkedet generelt. 

Hvorfor Anvendt økonomi

Generelt om anvendt økonomi for ledere

God kunnskap om økonomi er viktig for alle, uavhengig av fagfelt og jobb. Anvendt økonomi for ledere er utviklet for deg som ønsker mer kompetanse og tyngde innen et fagområde som berører alt en organisasjon utfører. Du får innsikt og kunnskap som gir deg større gjennomslagskraft i ditt daglige arbeid.

Vi har plukket ut nyttige, anvendbare kunnskaper innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg som gjør at du utnytter dine erfaringer, opplever et god læringsmiljø og føler mestring.

Programmets samlinger

I løpet av semesteret blir det tre samlinger. Det første går over to dager, og de to andre går over en dag. På disse kan du delta fysisk eller via Zoom, men vi ivrer spesielt for fysisk deltakelse på første samling med tanke på nettverksbygging, og fordi vi er opptatt av å fremme en kultur for deling og samarbeid.

Fleksibelt undervisningsopplegg 

I dette programmet møter du som student et fleksibelt undervisningsopplegg som gjør at hver og en kan tilpasse studiet i forhold til sin livssituasjon.

Når programmet åpner får du tilgang til læringsplattformen, hvor vi har laget filmer med gjennomgang av det sentrale i hvert kapittel. Videre har vi laget oppgaver hvor du kan teste din forståelse. Dette gjør at du kan studere når det passer deg.

Tidlig i semesteret blir eksamensoppgavene tilgjengelige. Der vil ikke bare oppgavetekstene finnes, men også et veiledningssystem hvor du leverer inn deler og får tilbakemeldinger på det du har gjort. Du kan forbedre dine besvarelser så lenge programmet pågår, og får på den måten kontinuitet i læringsprosessen og unngår stort arbeidspress før eksamen.

Vi har seminarer hvor du fysisk kan møte opp eller delta digitalt via Zoom. Du kan delta uavhengig av hvor i verden du befinner deg. På samlingene vil de som deltar aktiviseres på forskjellige måter, og samlingene blir derfor ikke tatt opp.

"Grunnleggende forståelse for økonomi, marked og regnskap er en forutsetning for å kunne tre inn i en lederrolle. Det var derfor naturlig for meg å tilegne meg denne kunnskapen som et ledd i min ledelsesgrad. Faget har gitt meg en faglig tyngde til å ta gode økonomiske valg. "

Lene Yvonne Kvilhaug

Juridisk rådgiver Karmøy kommune

Praktisk informasjon

Forelesere

Anders Tveit er førstelektor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Tveit er tidligere pedagogisk leder på BI og var involvert i oppstarten av skolens kompetansesenter LearningLab. Som forsker har han blant annet fokusert på gamification og bruk av rollespill i undervisningen. Han har bred erfaring som pedagogisk veileder av faglig ansatte. Foreleser i Oslo og Stavanger.

Riana Steen er førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Hun har i tillegg en Professor II-stilling innen samfunnssikkerhet ved UiS. Riana er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet. Hennes forskningsområder er innen risikostyring, resilience og virksomhetsstyring. Foreleser i Oslo og Stavanger.

"Kurset har gitt meg en bredere kunnskap innen bedriftsøkonomisk analyse. Samtidig har jeg fått et bedre innblikk i hvordan markedssituasjonen kan påvirke ulike parter i et samfunn. Kurset har vært svært nyttig og lærerikt for meg som trengte å friske opp kunnskapen innen bedriftsøkonomi."

Kajana Jeya

Controller hos Elden Advokatfirma AS

Timeplan

På dette programmet er det lagt opp til en stor grad av fleksibilitet. Det er mulig å delta fysisk ved campus Oslo, alle eller noen samlinger, men også digitalt for de som ønsker det.

Gjennomføring vår 2024:
Det anbefales at du deltar fysisk på det første seminaret. Vi erfarer at det å møte hverandre er viktig både med tanke på samarbeid og for nettverksbygging. På det første seminaret vil det arbeides med et case hvor det ikke vil være mulig å delta via Zoom.

1. samling:
Fysisk kick-off Oslo: 31.01 - 01.02
Fysisk kick-off Stavanger: 07.02 - 08.02
Dag 1 fra kl 9 til kl 19. Dag 2 fra 9 til 16.

Datoer fysisk i Oslo eller via Zoom:
2. samling: 13.03
3. samling: 24.04
Q&A via Zoom: 15.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.