-
Kurs masternivå

Anvendt økonomi for ledere: Globale perspektiver

I dette programmet lærer du alt du trenger å vite om økonomi, på en praktisk måte. I tillegg lærer du hvordan du kan kommunisere din kunnskap effektivt, både skriftlig og muntlig.

Hvorfor anvendt økonomi for ledere: Globale perspektiver?

Vil du forstå den økonomiske bakgrunnen for dagens klimakrise? Hva skjer med den globale økonomien i en tid med krig i Europa, inflasjon og stor uro i mange markeder – og hvordan kan dette påvirke din organisasjon? Er du nysgjerrig på hvordan økonomisk ulikhet i lønn og formue påvirker økonomien?

Dette er noen av de sentrale økonomiske temaene vi tar opp i dette programmet. Dessuten vil vi kombinere praktisk skrivetrening med forbedring av muntlige kommunikasjonsevner. Vi utforsker både tradisjonelle metoder og innovative løsninger som ChatGPT.

Kurset inkluderer også en historisk komponent det vi ser på hvordan dagens globale økonomi har vokst fram og diskuterer i hvilken grad tidligere tiders løsninger er anvendbare på dagens økonomiske utfordringer.

Dette programmet gir deg en dypere forståelse av verden rundt deg og evnen til å kommunisere om økonomi og økonomisk utvikling med både fagfolk og lekfolk. Du vil kunne oppnå større gjennomslagskraft i egen organisasjon og bidra til raskere karriereutvikling.

Programmet er ett av to under tittelen «Anvendt økonomi for ledere», som kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Globale perspektiver tilbys på høsten, mens Bærekraft i Bedrift og Marked tilbys på våren.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som ønsker å øke din forståelse av sentrale økonomiske sammenhenger, samtidig som du ønsker å forbedre dine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Samlet vil programmet styrke din kompetanse og din attraktivitet i din nåværende jobb og i arbeidsmarkedet generelt.

PROGRAMMETS SAMLINGER

I programmet kombineres samlinger med arbeid via digitale flater. I løpet av semesteret blir det fire samlinger som hver går over en dag. På disse kan du enten delta fysisk eller digitalt. Ut over dette vil undervisningen foregå via læringsplattform og videokonferanser.

  • Global økonomi handler om hvordan vi kan bedre vår levestandard. Vi ser på hvordan et lands resultater kan måles og sammenliknes med andre land. Du lærer å forstå hvordan økonomier fungerer nasjonalt og internasjonalt. Det handler om hvordan vi kan utnytte ressursene på en best mulig måte for oss og kommende generasjoner. 
  • Økonomi i et historisk perspektiv omhandler årsaker til at noen land er rike, mens andre fattige. Du lærer om hvordan inntektsforskjeller har utviklet seg mellom land og innad i land. Utviklingen handler også om en økende grad av samhandling, integrasjon og gjensidig avhengighet mellom folk og stater. Diskusjoner dreier seg også om hvordan det går med globaliseringsprosesser i fremtiden.

Fleksibelt undervisningsopplegg 

I dette programmet møter du som student et fleksibelt undervisningsopplegg som gjør at hver og en kan tilpasse studiet i forhold til sin livssituasjon.

Når programmet åpner får du tilgang til læringsplattformen, hvor vi har laget filmer med gjennomgang av det sentrale i hvert kapittel. Videre har vi laget oppgaver hvor du kan teste din forståelse. Dette gjør at du kan studere når det passer deg.

Tidlig i semesteret blir eksamensoppgavene tilgjengelige. Der vil ikke bare oppgavetekstene finnes, men også et veiledningssystem hvor du leverer inn deler og får tilbakemeldinger på det du har gjort. Du kan forbedre dine besvarelser så lenge programmet pågår, og får på den måten kontinuitet i læringsprosessen og unngår stort arbeidspress før eksamen.

Vi har seminarer hvor du fysisk kan møte opp eller delta digitalt via Zoom. Du kan delta uavhengig av hvor i verden du befinner deg. På samlingene vil de som deltar aktiviseres på forskjellige måter, og samlingene blir derfor ikke tatt opp.

Fagansvarlig presenterer programmet

Generelt om anvendt økonomi for ledere

God kunnskap om økonomi er viktig for alle, uavhengig av fagfelt og jobb. Anvendt økonomi for ledere er utviklet for deg som ønsker mer kompetanse og tyngde innen et fagområde som berører alt en organisasjon utfører. Du vil få innsikt og kunnskap som gir deg større gjennomslagskraft i ditt daglige arbeid.

Vi har plukket ut nyttig og anvendbar kunnskap innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie, og presenterer disse i et pedagogisk opplegg som gjør at du utnytter dine erfaringer, opplever et god læringsmiljø og føler mestring.

"Kurset har gjort meg tryggere i mine avgjørelser knyttet til lønnsomhetsvurderinger, og er lagt opp på en slik måte at jeg fint kan videreføre det til min arbeidshverdag. Jeg har fått god innsikt i økonomiske problemstillinger i form av dagsaktuelle temaer. Ekstra spennende var det å få mer innsikt om miljøvennlige innvesteringer, som har gitt meg et bedre grunnlag for å vurdere fremtidige prosjekter. "

Julie Osland

Prosjektleder hos Adaptic Technology

Praktisk informasjon

Forelesere

Espen Ekberg er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring. Som sosiolog og historiker har han forsket på og skrevet mye om norsk skipsfart, finanssektoren og varehandel. Han har også publisert flere internasjonale fagartikler og utgitt flere bøker, blant annet om historien til Storebrand og forsikringsbransjen.

Anders Tveit er førstelektor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Som tidligere pedagogisk leder på BI var han involvert i oppstarten av skolens kompetansesenter LearningLab, og som forsker har han blant annet fokusert på gamification og bruk av rollespill i undervisningen. Han har også bred erfaring som pedagogisk veileder av faglig ansatte.

"Dette kurset ga meg ny og anvendbar kunnskap om hvordan nasjonal og internasjonal økonomi påvirker en organisasjon og hverdagen vår, som jeg definitivt får bruk for på veien videre. Spennende forelesere, sylskarpt pensum med historisk perspektiv og nyttige diskusjoner holdt meg engasjert hele veien til mål. Anbefales!"

Denis Sapozhnikov

Manufacturing Quality Manager hos Remarkable

Timeplan

På dette kurset  er det lagt opp til en stor grad av fleksibilitet. Det er mulig å delta fysisk ved campus Oslo, alle eller noen samlinger, men også digitalt for de som ønsker det.

Gjennomføring høst 2023:

Fysisk kick-off Oslo: 13.09
Fysisk kick-off Stavanger: 14.09

Datoer fysisk i Oslo eller via Zoom:
2 samling: 11.10
3. samling: 01.11
4. samling: 22.11

Q&A session 23.11 på Zoom

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.