-
Kurs masternivå

Anvendt økonomi for ledere: Globale perspektiver

Dette kurset er for deg som vil forstå mer om de økonomiske mekanismene som påvirker både samfunnet og bedrifter. Du lærer om hva som fører til økonomisk vekst, og hvordan økonomien påvirkes av globale hendelser som klimakrise, inflasjon og krig.

Dette lærer du:

  • Økonomisk historie og hvordan økonomier har utviklet seg globalt. 
  • Makroøkonomi, økonomisk politikk og forutsetninger for økonomisk vekst.
  • Hvordan økonomier fungerer - nasjonalt og internasjonalt. 

Dette kurset er sammensatt av fagene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie. Du får en dypere innsikt for økonomi og økonomisk utvikling, som også gir deg en bedre forståelse for verden rundt deg.

Er du nysgjerrig på hvordan økonomisk ulikhet påvirker økonomien?  Hva skjer med den globale økonomien i en tid med krig, inflasjon og stor uro – og hvordan kan dette påvirke din organisasjon? Hva er den økonomiske bakgrunnen for dagens klimakrise?

Dette er bare noe av det vi skal innom på kurset. I tillegg jobber vi med evnen til å kommunisere om økonomi både skriftlig og muntlig, på en måte som kan øke gjennomslagskraften din. 

Dette kurset er ett av to under tittelen «Anvendt økonomi for ledere». Mens dette kurset (Globale perspektiver) tilbys på høsten, tilbys Bærekraft i Bedrift og Marked på våren. Kursene kan gjennomføres uavhengig av hverandre. 

"Dette kurset ga meg kunnskap om hvordan nasjonal og internasjonal økonomi påvirker en organisasjon, noe jeg definitivt får bruk for på veien videre. Spennende forelesere, sylskarpt pensum med historisk perspektiv og nyttige diskusjoner holdt meg engasjert hele veien til mål. Anbefales!"

Denis Sapozhnikov

Manufacturing Quality Manager hos Remarkable

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 15 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Undervisningsopplegget er lagt opp så fleksibelt som mulig, slik at man skal kunne tilpasse studiet til egen livssituasjon. Kurset består av to samlinger: Den første samlingen foregår på campus, hvor studentene kan velge å delta i Stavanger, Bergen, Trondheim eller Oslo. Den andre samlingen foregår fysisk i Oslo, men kan også følges digitalt. I tillegg til samlingene gjennomføres to digitale veiledningsseminar, som du også kan se i opptak når du vil. 

I starten av kurset får alle også tilgang til en læringsplattform. Der finner du videoer med gjennomgang av sentralt stoff, og oppgaver du kan bruke for å teste egen forståelse.  

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren og kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer, og en multimediaoppgave som teller 40 %. Oppgaven i multimedia består av en videopresentasjon. Begge eksamensoppgavene tilgjengeliggjøres tidlig i semesteret. Det betyr at du kan arbeide med dem i løpet av kurset,  levere inn og få tilbakemeldinger underveis. 

Samlinger

Forelesere

Portrett Anders Tveit
Portrett Anders Tveit

Førstelektor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Tveit er tidligere pedagogisk leder på BI og var han involvert i oppstarten av skolens kompetansesenter LearningLab.

Tveit forsker på blant gamification og bruk av rollespill i undervisningen. Han har også bred erfaring som pedagogisk veileder av faglig ansatte. 

Portrett Espen Ekberg
Portrett Espen Ekberg

Professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring. Som sosiolog og historiker har han forsket på og skrevet mye om norsk skipsfart, finanssektoren og varehandel. 

Ekberg har også publisert flere internasjonale fagartikler og utgitt flere bøker, blant annet om historien til Storebrand og forsikringsbransjen. 

Fagansvarlig Anders Tveit om kurset

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie. For å gjøre det så fleksibelt som mulig, har vi på dette kurset mulighet for å delta digitalt på siste samling, og opptak av webinarer slik at du kan se dem når du vil. 

Noe tid må du likevel forvente å sette av. Du kommer til å bruke totalt 4 arbeidsdager på samlinger, og 2 halve dager på webinarer. Du må også sette av tid til å lese pensum, skrive prosjektoppgave og individuell eksamen. Hvor mye tid studentene bruker på dette er imidlertid veldig individuelt.

Les mer om hvordan det er å kombinere deltidsstudier med jobb, familie og fritid. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften for kurs faktureres etter studiestart, normalt 1. oktober.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se alle kurs innen økonomi

 

Kursdetaljer