Spesialkurs

Arbeidsrett 2

Kurset gir dybdekunnskap om arbeidsrettslig regelverk for både offentlig og privat sektor, alt fra regler for arbeidstid til rammebetingelser ved omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Hvorfor Arbeidsrett 2?

Dette kurset bygger videre på Arbeidsrett I, og her får du blant annet grundig innføring i juridiske forhold ved omstillingsprosesser, inkludert spesielle regler innen offentlig forvaltning for stillingsvern og arbeidsgivers styringsrett.

Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslig betydning. Du får også kunnskap om arbeidsgivers plikter i forbindelse med personvern og varsling, og du lærer å utarbeide arbeidsavtaler på ledernivå.

Etter gjennomført kurs har du godt kjennskap til det arbeidsrettslige regelverket. Du har opparbeidet deg kompetanse til å håndtere juridiske problemstillinger ved omstillingsprosesser og du har tilegnet deg en rekke nyttige verktøy for å utarbeide rutiner og gjennomføre tiltak.

Emneoversikt

  • Grunnleggende regler og forhold: Regler for beregning av arbeidstid, trakassering og varsling, personvern, personkontroll og behandling av personopplysninger, lederkontrakter, og åremålskontrakter
  • Omstilling og nedbemanning: fratredelsesavtaler, fortrinnsretten til ny stilling, arbeidsgivers konkurs, virksomhetsoverdragelse/privatisering
  • Offentlig rett: Forvaltningsrett og offentlighet, personal- og arbeidsrettslige saker, Tjenestemannsloven, Tjenestetvistloven, statlig tariffrett og tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor.

"Med fordypning i arbeidsrett vil man være godt rustet til å kunne håndtere juridiske problemstillinger som oppstår i arbeidsforhold."

Gina Bråthen

Førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 15. februar 2018

Timeplan

Gjennomføring vår 2018:

1. samling: 15.02 - 16.02
2. samling: 15.03 - 16.03
3. samling: 19.04 - 20.04

Opptakskrav

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over ett semester med tre heldagssamlinger. Hver samling er på to dager. 

Eksamensform

Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen som kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter.

Annen relevant informasjon

Søk nå