-
Kurs bachelornivå

Arbeidsrett 2

Kurset gir dybdekunnskap om arbeidsrettslig regelverk for både offentlig og privat sektor, alt fra regler for arbeidstid til rammebetingelser ved omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Hvorfor Arbeidsrett 2?

Dette kurset bygger videre på Arbeidsrett I, og her får du blant annet grundig innføring i juridiske forhold ved omstillingsprosesser, inkludert spesielle regler innen offentlig forvaltning for stillingsvern og arbeidsgivers styringsrett. Sammen med Arbeidsrett I gir kurset en bred innføring i hele arbeidsretten.

Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslig betydning. Du får også kunnskap om arbeidsgivers plikter i forbindelse med personvern og varsling, og du lærer å utarbeide arbeidsavtaler på ledernivå.

Etter gjennomført kurs har du god kjennskap til det arbeidsrettslige regelverket. Du har opparbeidet deg kompetanse til å håndtere juridiske problemstillinger ved omstillingsprosesser og du har tilegnet deg en rekke nyttige verktøy for å utarbeide rutiner og gjennomføre tiltak.

Emneoversikt

  • Grunnleggende regler og forhold: Regler for beregning av arbeidstid, trakassering og varsling, personvern, personkontroll og behandling av personopplysninger, lederkontrakter, og åremålskontrakter
  • Omstilling og nedbemanning: fratredelsesavtaler, fortrinnsretten til ny stilling, arbeidsgivers konkurs, virksomhetsoverdragelse/privatisering
  • Offentlig rett: Forvaltningsrett og offentlighet, personal- og arbeidsrettslige saker, Tjenestemannsloven, Tjenestetvistloven, statlig tariffrett og tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor


Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som trenger kompetanse i arbeidsrettslige forhold. Deltakere er HR-ansatte, ledere, jurister, tillitsvalgte i offentlig og privat sektor og andre som må kjenne til de arbeidsrettslige grunnreglene.

Praktisk informasjon

Foreleser

Alexander Næss Skjønberg er førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har en mastergrad og doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Næss Skjønberg har også bakgrunn som advokat og konstituert dommer i Arbeidsretten.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2023
1. samling: 01.02 - 02.02
2. samling: 01.03 - 02.03
3. samling: 12.04 - 13.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.