Kurs bachelornivå

Arbeidsrett 2

Kurset gir dybdekunnskap om arbeidsrettslig regelverk for både offentlig og privat sektor, alt fra regler for arbeidstid til rammebetingelser ved omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Hvorfor Arbeidsrett 2?

Dette kurset bygger videre på Arbeidsrett I, og her får du blant annet grundig innføring i juridiske forhold ved omstillingsprosesser, inkludert spesielle regler innen offentlig forvaltning for stillingsvern og arbeidsgivers styringsrett.

Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslig betydning. Du får også kunnskap om arbeidsgivers plikter i forbindelse med personvern og varsling, og du lærer å utarbeide arbeidsavtaler på ledernivå.

Etter gjennomført kurs har du godt kjennskap til det arbeidsrettslige regelverket. Du har opparbeidet deg kompetanse til å håndtere juridiske problemstillinger ved omstillingsprosesser og du har tilegnet deg en rekke nyttige verktøy for å utarbeide rutiner og gjennomføre tiltak.

Emneoversikt

  • Grunnleggende regler og forhold: Regler for beregning av arbeidstid, trakassering og varsling, personvern, personkontroll og behandling av personopplysninger, lederkontrakter, og åremålskontrakter
  • Omstilling og nedbemanning: fratredelsesavtaler, fortrinnsretten til ny stilling, arbeidsgivers konkurs, virksomhetsoverdragelse/privatisering
  • Offentlig rett: Forvaltningsrett og offentlighet, personal- og arbeidsrettslige saker, Tjenestemannsloven, Tjenestetvistloven, statlig tariffrett og tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor.

Praktisk informasjon

Foreleser

Alexander Næss Skjønberg er førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring. Han har en mastergrad og doktorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Næss Skjønberg har også bakgrunn som advokat og konstituert dommer i Arbeidsretten.

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Oslo: gjennomføring vår 2020

1. samling: 11.02 - 12.02
2. samling: 10.03 - 11.03
3. samling: 27.04 - 28.04

Undervisning alle dager kl. 09:00 - 16:00.

Læringsplattformen itslearning åpner 27. januar.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.