Kurs bachelornivå

Organisasjons­utvikling og endring

Kurset tar for seg de ulike fasene i en endringsprosess og lærer deg hva som bidrar til suksess og hva som kan gå galt ved endring.

Hvorfor Organisasjonsutvikling og endring?

Endringsprosesser krever forankring, informasjon, involvering, tillit og forpliktelse for å lykkes. Gjennom dette kurset vil du få verktøy og metoder for å gjennomføre endringer i din avdeling eller organisasjon, samt strategier for å takle motstand og fornye organisasjonskulturen.

Organisasjoner, avdelinger og team står hele tiden overfor utfordringer. Derfor er det viktig å utvikle fleksible team og organisasjoner som er gode til å tilpasse seg endringer gjennom skrittvise læringsprosesser. Målet med kurset er at du skal bli klar over dine egne ressurser og talenter for endring, samt å finne ut av hvordan du kan utvikle deg videre.

Du får oversikt over fasene i en endringsprosess, lærer de nødvendige virkemidlene for å gjennomføre en slik prosess, og du vil dermed ha forutsetningene for å videreutvikle et team, en avdeling og en organisasjon.

Emneoversikt

  • En plattform for endring: vi ser på de utfordringer og muligheter som team, avdelinger og organisasjoner står overfor, samt viktige paradokser og dilemmaer ved endring. Vi ser også på hvordan man identifiserer og påvirker organisasjonskultur og lever ut den nye kulturen.
  • Endringsprosessen: vi ser på fasene i en endringsprosess, trinn for trinn, og vi lærer å stille en diagnose, etablere en målsetting og planlegge tiltak.
  • Virkemidler: verktøy og metoder for gjennomføring av prosessen, evaluering, læring og belønning, strategier for å overvinne motstand og de viktigste suksessfaktorer og fallgruver ved endring.
  • Fremtiden: vi ser på rollen som konsulent og endringsagent, og hvordan sette opp en plan for å utvikle seg som endringsagent og pådriver. Vi ser også på hvordan organisasjoner kommer til å utvikle seg fremover.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å bidra til endringer i organisasjonen og vil lære prosessene for å gjennomføre dette, inklusive suksessfaktorer og fallgruver. 

Praktisk informasjon
FORELESER

Stig Ytterstad er førstelektor ved institutt for ledelse og organisasjon. Han har undervist innenfor strategi og ledelse på BI i en årrekke, og da med et spesielt fokus på endringsledelse. Ytterstad har også bakgrunn fra Forsvaret og som rådgiver mot næringslivet.

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Gjennomføringen av høstens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2021 - NB: Dette kurset er avlyst.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.