Spesialkurs

Organisasjons­utvikling og endring

Kurset tar for seg de ulike fasene i en endringsprosess og lærer deg hva som bidrar til suksess og hva som kan gå galt ved endring.

Hvorfor Organisasjonsutvikling og endring?

Endringsprosesser krever forankring, informasjon, involvering, tillitt og forpliktelse for å lykkes. Gjennom dette kurset vil du få verktøy og metoder for å gjennomføre endringer i din avdeling eller organisasjon, samt strategier for å takle motstand og fornye organisasjonskulturen

Organisasjoner, avdelinger og team står hele tiden overfor utfordringer. Derfor er det viktig å utvikle fleksible team og organisasjoner som er gode til å tilpasse seg endringer gjennom skrittvise læringsprosesser. Målet med kurset er at du skal bli klar over dine egne ressurser og talenter for endring, samt å finne ut av hvordan du kan utvikle deg videre.

Du får oversikt over fasene i en endringsprosess, lærer de nødvendige virkemidlene for å gjennomføre en slik prosess, og du vil dermed ha forutsetningene for å videreutvikle et team, en avdeling og en organisasjon.

Emneoversikt

  • En plattform for endring: vi ser på de utfordringer og muligheter som team, avdelinger og organisasjoner står overfor, samt viktige paradokser og dilemmaer ved endring. Vi ser også på hvordan man identifiserer og påvirker organisasjonskultur og lever ut den nye kulturen.
  • Endringsprosessen: vi ser på fasene i en endringsprosess, trinn for trinn, og vi lærer å stille en diagnose, etablere en målsetting og planlegge tiltak.
  • Virkemidler: verktøy og metoder for gjennomføring av prosessen, evaluering, læring og belønning, strategier for å overvinne motstand og de viktigste suksessfaktorer og fallgruver ved endring.
  • Fremtiden: vi ser på rollen som konsulent og endringsagent, og hvordan sette opp en plan for å utvikle seg som endringsagent og pådriver. Vi ser også på hvordan organisasjoner kommer til å utvikle seg fremover.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å bidra til endringer i organisasjonen og vil lære prosessene for å gjennomføre dette, inklusive suksessfaktorer og fallgruver. 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 25. januar 2018

Timeplan

1. samling: 25.01 - 26.01
2. samling: 26.02 - 27.02
3. samling: 05.04 - 06.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse. 
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres over ett semester med tre heldagssamlinger. Hver samling er på to dager. 

Eksamensform

Kursevaluering skjer gjennom en prosjektoppgave som utleveres første kursdag, og som studentene jobber med gjennom hele kurset. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

Søk nå