-
Søknad og opptak

Kontrakt gjenopptak

Registrering

Denne kontrakten skal KUN fylles ut dersom du har mottatt gjenopptaksplan fra studieadministrasjonen. Dersom du ikke har mottatt plan, ta kontakt med info@bi.no.

Har du mottatt gjenopptaksplan?*

NB! det er ikke alle studier og kurs som gjennomføres via Nettstudier, og du kan derfor bli pålagt kurs som kun har undervisning på campus.

Ved å sende inn dette skjemaet forplikter du deg til å betale nevnte avgifter. Dette skjemaet gjelder både kurs- og eksamensoppmelding. Ny kontrakt må fylles ut og sendes inn hvert semester. Du vil motta en bekreftelse per e-post når du er registrert som student i gjenopptak. 

 

Avgifter studieåret 2023/2024
Gjenopptaksavgift for fullføring ved nytt opptak er kr 8300 per semester. I tillegg kommer eksamensavgift på kr 298 per studiepoeng. 

 

Kurs med arbeidskrav
Dersom kurs har arbeidskrav (se kursbeskrivelse), er du innforstått at disse må være gjennomført eller være gjennomførbare for å kunne avlegge eksamen i det aktuelle semesteret. Studieadministrasjonen gjør, evt. i samarbeid med faglig, en vurdering i hver enkelt sak om det er faglig forsvarlig/mulig å gjennomføre kurset. 

 

Angrerett
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager etter signering, jf. Angrerettsloven. Skjema for angrerett.