-
Søknad og opptak

Kontrakt gjenopptak

Gjenopptaksordningen avvikles etter våren 2024. For å fullføre utdannigen din må du fra høsten 2024 søke nytt opptak.

Ta kontakt InfoHub om du har spørsmål.

Registrering

Denne kontrakten skal KUN fylles ut dersom du har mottatt gjenopptaksplan fra studieadministrasjonen. Dersom du ikke har mottatt plan, ta kontakt med info@bi.no.

Denne kontrakten skal KUN fylles ut dersom du har mottatt gjenopptaksplan fra studieadministrasjonen. Dersom du ikke har mottatt plan, ta kontakt med info@bi.no.

Har du mottatt gjenopptaksplan?*

NB! det er ikke alle studier og kurs som gjennomføres via Nettstudier, og du kan derfor bli pålagt kurs som kun har undervisning på campus.

NB! det er ikke alle studier og kurs som gjennomføres via Nettstudier, og du kan derfor bli pålagt kurs som kun har undervisning på campus.

Ved å sende inn dette skjemaet forplikter du deg til å betale nevnte avgifter. Dette skjemaet gjelder både kurs- og eksamensoppmelding. Ny kontrakt må fylles ut og sendes inn hvert semester. Du vil motta en bekreftelse per e-post når du er registrert som student i gjenopptak. 

 

Avgifter studieåret 2023/2024
Gjenopptaksavgift for fullføring ved nytt opptak er kr 8300 per semester. I tillegg kommer eksamensavgift på kr 298 per studiepoeng. 

 

Kurs med arbeidskrav
Dersom kurs har arbeidskrav (se kursbeskrivelse), er du innforstått at disse må være gjennomført eller være gjennomførbare for å kunne avlegge eksamen i det aktuelle semesteret. Studieadministrasjonen gjør, evt. i samarbeid med faglig, en vurdering i hver enkelt sak om det er faglig forsvarlig/mulig å gjennomføre kurset. 

 

Angrerett
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager etter signering, jf. Angrerettsloven. Skjema for angrerett.

Ved å sende inn dette skjemaet forplikter du deg til å betale nevnte avgifter. Dette skjemaet gjelder både kurs- og eksamensoppmelding. Ny kontrakt må fylles ut og sendes inn hvert semester. Du vil motta en bekreftelse per e-post når du er registrert som student i gjenopptak. 

 

Avgifter studieåret 2023/2024
Gjenopptaksavgift for fullføring ved nytt opptak er kr 8300 per semester. I tillegg kommer eksamensavgift på kr 298 per studiepoeng. 

 

Kurs med arbeidskrav
Dersom kurs har arbeidskrav (se kursbeskrivelse), er du innforstått at disse må være gjennomført eller være gjennomførbare for å kunne avlegge eksamen i det aktuelle semesteret. Studieadministrasjonen gjør, evt. i samarbeid med faglig, en vurdering i hver enkelt sak om det er faglig forsvarlig/mulig å gjennomføre kurset. 

 

Angrerett
Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager etter signering, jf. Angrerettsloven. Skjema for angrerett.