Forskning

LearningLab

LearningLab er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen. LearningLab bistår faglige og øvrige ansatte med pedagogisk utvikling, produksjon av digitale læringsressurser, samt opplæring og veiledning i programvarer knyttet til undervisning.

LearningLabs arbeid for å øke studentenes læring er understøttet av internasjonal forskning innen samstemt undervisning, aktiv læring, læringsdesign og pedagogisk bruk av teknologi. 

Anne Berit Swanberg

Dean Teaching and Learning, Førsteamanuensis Forskning og fagressurser Institutt for ledelse og organisasjon +4746410755

Kontakt

Telefon: 46410010 - valg 3

E-post: ll-support@bi.no

Kom innom senteret ved BI Oslo - A4i

Åpent hverdager 9-15

BI2020-arbeidet og rapporten danner bakteppet for det som skjer av systematisk innovasjon av undervisning og læringsstøtte på BI. Arbeidet startet i 2012, og rapporten ble presentert for BIs styre i januar 2013. Rapporten inneholder tre scenarier for hvordan vi ser for oss markedet for høyere utdanning i 2020. Du kan lese mer om arbeidet og rapporten på denne siden.

Blended learning handler om å ta i bruk digitale verktøy i undervisning og læring på en hensiktsmessig måte. Både det fysiske møtet mellom studenter og foreleser og det som skjer på nett er like viktige for studentenes læringsprosess. 

Executive Bachelor har i flere år jobbet med å utvikle og tilpasse flere konsepter for blended learning. Dette arbeidet og konseptene kan du lese mer om her.

Nytt av året er at LearningLab har utviklet en brosjyre for å hjelpe faglige som ønsker å få tips til hvordan teori om samstemt undervisning og blended learning kan brukes i praksis når de skal designe kurs eller trenger litt inspirasjon til å starte samtaler om kursplanlegging med kolleger. Brosjyren finner du digitalt her, eller kom innom LearningLab for et eksemplar.Blended Learning Course Design