Forskning

LearningLab

LearningLab er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen. LearningLab bistår faglige og øvrige ansatte med pedagogisk utvikling, produksjon av digitale læringsressurser, samt opplæring og veiledning i programvarer knyttet til undervisning.

LearningLab har fire arbeidsområder:

Direktør

Anne Berit Swanberg

LearningLab

Kontakt

Telefon: 46410010 - valg 3

E-post: ll-support@bi.no

Kom innom senteret ved BI Oslo - A4i

Åpent hverdager 9-15

BI2020

BI2020-arbeidet og rapporten danner bakteppet for det som skjer av systematisk innovasjon av undervisning og læringsstøtte på BI. 

Blended learning

Blended learning handler om å ta i bruk digitale verktøy i undervisning og læring på en hensiktsmessig måte. Både det fysiske møtet mellom studenter og foreleser og det som skjer på nett er like viktige for studentenes læringsprosess.