Forskning

LearningLab

LearningLab er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.

Hva vi gjør

LearningLab bistår faglige og øvrige ansatte med pedagogisk utvikling, produksjon av digitale læringsressurser, samt opplæring og veiledning i programvare knyttet til undervisning.

LearningLabs arbeid for å øke studentenes læring er understøttet av internasjonal forskning innen samstemt undervisning, aktiv læring, læringsdesign og pedagogisk bruk av teknologi.

Kontakt

Learninglab er organisatorisk plassert i Bibliotek og læringsressurssenter og består av to avdelinger: Adeling for læringsdesign og pedagogisk kompetanseutvikling og avdeling for læringsteknologi og produksjonsstøtte.