Forskning

LearningLab

LearningLab er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen. LearningLab bistår faglige og øvrige ansatte med pedagogisk utvikling, produksjon av digitale læringsressurser, samt opplæring og veiledning i programvarer knyttet til undervisning.

LearningLabs arbeid for å øke studentenes læring er understøtttet av internasjonal forskning innen samstemt undervisning, aktiv læring, læringsdesign og pedagogisk bruk av teknologi. 

Dean Teach & Learn

Anne Berit Swanberg

Forskning og fagressurser Institutt for ledelse og organisasjon

Kontakt

Telefon: 46410010 - valg 3

E-post: ll-support@bi.no

Kom innom senteret ved BI Oslo - A4i

Åpent hverdager 9-15

BI2020-arbeidet og rapporten danner bakteppet for det som skjer av systematisk innovasjon av undervisning og læringsstøtte på BI. Arbeidet startet i 2012, og rapporten ble presentert for BIs styre i januar 2013. Rapporten inneholder tre scenarier for hvordan vi ser for oss markedet for høyere utdanning i 2020. Du kan lese mer om arbeidet og rapporten på denne siden.

Blended learning handler om å ta i bruk digitale verktøy i undervisning og læring på en hensiktsmessig måte. Både det fysiske møtet mellom studenter og foreleser og det som skjer på nett er like viktige for studentenes læringsprosess. 

Executive Bachelor har i flere år jobbet med å utvikle og tilpasse flere konsepter for blended learning. Dette arbeidet og konseptene kan du lese mer om her.

Nytt av året er at LearningLab har utviklet en brosjyre for å hjelpe faglige som ønsker å få tips til hvordan teori om samstemt undervisning og blended learning kan brukes i praksis når de skal designe kurs eller trenger litt inspirasjon til å starte samtaler om kursplanlegging med kolleger. Brosjyren finner du digitalt her, eller kom innom LearningLab for et eksemplar.Blended Learning Course Design