Forskning

Learninglab

LearningLab er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen. LearningLab bistår faglige og øvrige ansatte med pedagogisk utvikling, produksjon av digitale læringsressurser, samt opplæring og veiledning i programvarer knyttet til undervisning.

Pedagogiske tips og triks

Å undervise ved BI byr på en rekke utfordringer. Det finnes heldigvis innsikt, verktøy og ideer for hvordan løse disse utfordringene. Savner du noe eller ønsker du å diskutere dette, ta kontakt med oss.

 • Tilbakemelding til studentene

  Er det mulig å gi studentene mer tilbakemelding uten å bruke mye tid og ressurser? Det finnes muligheter.

  Les mer.

 • Engasjere studenter i store klasser

  Store klasser er en viktig del av BIs forretningsmodell. På bachelor har vi klasser opp mot 670 studenter i Finn Øien, men vi har også store klasser på basiskurs på Master of Science.

  Les mer.

 • Planlegg undervisningsøkt

  Det finnes en rekke verktøy for å planlegge undervisning, helt fra å planlegge et kurs fra starten av til å planlegge enkeltelementer i en undervisningsøkt.

  Les mer.

 • Undervise Executive-studenten

  Det er ikke store forskjeller mellom det å undervise voksne studenter og den tradisjonelle studenten, men noe er det greit å være klar over.

  Les mer.

Kurs og opplæring

Både nye og erfarne forelesere, stipendiater, timeforelesere og andre ansatte ved BI kan få kurs og opplæring rettet mot foreleser- og undervisningsrollen.

Learninglab

Undervisning av stipendiater

For stipendiater arrangerer vi seminarer hvor vi trener på det å undervise ved BI i små grupper i auditoriet.

Learninglab

Å undervise ved BI

Å undervise ved BI er annerledes enn å undervise ved andre høyskoler og universiteter. Våre auditorier har litt annet utstyr.

Learninglab

Teaching Excellence Series

Teaching Excellence Series er BIs tilbud innen pedagogisk basiskompetanse.

Pedagogisk forskning viser

Her finner du en kjapp oversikt over pedagogisk forskning på ulike områder som læring, studenter, forelesningen og bruk av teknologi.

 • MOOC

  MOOC står for Massive Open Online Courses. Renommerte universiteter over hele verden tilbyr nå kvalitetskurs gratis på nett, levert av gode professorer. Hvem som helst kan delta og det gjør de!

  Les mer.

 • Blended learning

  Å bruke blended learning i et kurs vil si at bruken av nettaktiviteter og oppmøteaktiviteter er integrert med en pedagogisk hensikt, og at mellom 20 og 79 % av kurset er på nett (Arbaugh, Desai, Rau, & Sridhar, 2010).

  Les mer.

 • Flipped classroom

  En enkel definisjon på et flipped classroom er at det som vanligvis foregikk i klasserommet nå foregår utenfor, mens det som foregikk utenfor nå foregår i klasserommet.

  Les mer.

 • MAKVIS - planlegg undervisningen

  MAKVIS (tidligere MAKIS) eller KAMPVISE er to huskeregler for planlegging av undervisning, som visst nok stammer fra et svensk læreplanarbeid på 50-tallet, uten at det egentlig eksisterer noen god referanse (Brattenberg 2010).

  Les mer.

 • Bruk av Kahoot

  Ønsker du å få en kjapp tilbakemelding på om studentene har forstått det foreleste temaet? Eller ønsker du mer studentaktivitet? Kahoot eller klikkere er mulige virkemidler for dette.

  Les mer.

 • Forelesning

  Foreleser du hver tirsdag for 200 studenter? Hva tenker du om hva forelesningen er til for? Hvordan sørger du for at de 200 studentene får et ønsket utbytte av forelesningen?

  Les mer.

 • Hvem er studenten?

  Hvem er studentene dine? Har du studenter som er genuint interessert i faget, eller er de der for å få et vitnemål og en jobb? Og hva har det å si for deg som underviser?

  Les mer.

 • Hva kjennetegner god læring?

  En oppsummering av forskning gjort av Biggs og Tang (2011) viser at gode læringssituasjoner kjennetegnes av følgende syv aspekter.

  Les mer.

 • Samstemt undervisning

  Samstemt undervisning vil si å planlegge et kurs slik at læringsmål, vurdering (eksamen) og læringsaktiviteter jobber sammen.

  Les mer.

Aktiviteter

Learninglabs aktivitetskalender