LearningLab

DigiEx

DigiEx er BIs verktøy for å lage eksamensoppgaver, sensurere og gi karakterbegrunnelser. I tillegg gjennomføres stadig flere eksamener ved hjelp av DigiEx.

Som faglig ansatt, sensor, timeforeleser og administrativ ansatt får du hjelp og support for bruk av DigiEx hos LearningLab. Alle studenter med henvendelser om eksamen henvises til eksamenssidene i Studentportalen for informasjon, og IT-veilederne eller Eksamensadministrasjonen for spørsmål. 

Vi kan også hjelpe deg med å sjekke om eksamensformene måler læringsmålene i kurset på en god måte og diskutere nye eksamensformer som kan passe for ditt kurs.

Alle sidene om hvordan du som faglig bruker DigiEx finner du på Faculty Handbook.

Administrativt ansatte finner informasjon på BiKuben.

Gå tilbake til:

Faculty Helpdesk

LearningLab forside