Learninglab

Kahoot

Kahoot er et sosialt læringsspill som brukes i klasserommet for å aktivisere og motivere studenter, for å teste kunnskap, for å repetere pensum og for å gi et morsomt avbrekk i forelesningen.

Kahoot kan brukes på flere måter. Det kan være quiz i grupper, komme med spørsmål fra pensum eller forelesningen, starte en diskusjon og kombinere vanskelige teorier med spill og samarbeid. Kahoot er først og fremst ment for klasserommet.

Kom i gang
Kahoot er et enkelt og intuitivt verktøy. Det er lett å registrere seg og det er gratis. For å spille, må deltakerne ha en mobil, pad, PC eller lignende, og internettilgang. Gå inn på getkahoot.com og logg deg inn. For å bruke Kahoot må du opprette en profil.

  

I Kahoot har du tre valg: du kan lage en quiz, en diskusjon eller en undersøkelse. Quiz er mest brukt. Her får studenene poeng for å svare riktig. Spørreundersøkelse ligner på quiz, men man får ikke poeng for svarene. Her er det altså ikke riktige eller feil svar. Diskusjon er kun ett spørsmål og gir heller ikke poeng. Det kan gjerne brukes i starten av timen for å starte en diskusjon.

Start med å lage din første quiz og test den ut på kollegaer eller andre bekjente. Det er enkelt å lage en Kahoot. Skriv inn spørsmål og svaralternativer og velg eventuelt hvor lang tid du vil at spørsmålene skal vare. Kontakt gjerne LearningLab for veiledning og inspirasjon.

Slik spiller studentene Kahooten
Åpne Kahooten fra getkahoot.com, velg «Play» og deretter «Launch». Studentene spiller kahooten ved å gå inn på kahoot.it. Her må de skrive inn en kode som kommer opp på din skjerm. Du viser Kahooten på skjermen i klasserommet. Det er på din skjerm spørsmålene dukker opp. Studentene svarer på spørsmålene med sin mobil eller lignende.

Gå tilbake til:

Faculty Helpdesk

LearningLab forside