Learninglab

Nye undervisningsformer

Hvorfor tar faglige i bruk digitale verktøy i undervisning og vurdering?

Vi har samlet noen historier på video hvor faglige forteller om sine refleksjoner rundt foreleserrollen i en digital samtid.

Historiene spenner fra flipped classroom (omvendt undervisning) til nye vurderingsformer, nye måter å samarbeide med kollegaer og annet. Historiene er laget sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge og Universitetet i Agder.

Her finner du alle historiene.

Fra BI finner du historiene til Njål Foldnes, Sigrid Røyseng, June Breivik, Inger Carin Erikson og studentene til Njål Foldnes.

Gå tilbake til:

Prosjekter

LearningLab forside