LearningLab

Blended Learning kursdesign

Å designe kurs basert på blended learning handler om å bruke både fysiske og digitale aktiviteter og møteplasser for å formidle innhold og øke studentengasjement og læring. Her kan du lese mer om hvordan hvordan aktiv læring kan bygges opp ved hjelp av modellen for samstemt undervisning og blended learning.

Er du nysgjerrig på hvordan du kan designe kurset ditt basert på samstemt undervisning og blended learning? I inspirasjonsbrosjyren vår finner du tips til hvordan teori om samstemt undervisning og blended learning kan brukes i praksis.

Gå tilbake til:

Pedagogikk

LearningLab forside