LearningLab

MAKVIS eller KAMPVISE for planlegging av undervisning

MAKVIS (tidligere MAKIS) eller KAMPVISE er to huskeregler for planlegging av undervisning, som visst nok stammer fra et svensk læreplanarbeid på 50-tallet, uten at det egentlig eksisterer noen god referanse (Brattenberg 2010).

Opp gjennom årene har de gjennomgått flere transformasjoner etter å ha vært brukt i praksis og tilpasset. 

Prinsippene er:

 • Motivasjon
 • Aktivisering
 • Konkretisering
 • Variasjon (eller visualisering)
 • Individualisering
 • Samarbeid

Med den andre huskeregelen blir det slik:

 • Konkretisering
 • Aktivisering
 • Motivasjon
 • Progresjon
 • Variasjon
 • Individualisering
 • Sosialisering
 • Evaluering

Selv om huskereglene ikke er forankret i pedagogisk forskning, så er de enkelte bitene av huskereglene det, som for eksempel aktivisering. En metaanalyse fra 2004 viser overraskende gode effekter for selv enkle måter å aktivisere studentene på (Prince 2004). Huskereglene er derfor gode sjekkpunkter når man planlegger undervisning, men alle trenger ikke være med hver gang.

Det er også noe som mangler i disse huskereglene, som for eksempel tilbakemelding. Hvordan skal studentene få tilbakemelding på det læringsarbeidet de har gjort? 

 

Hentet fra:http://ledelsesfag.wikispaces.com/Den+didaktiske+reasjonsmodellen

Referanser

Brattenberg, S. o. B. E. (2010). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Oslo, Høyskoleforlaget.

Munkvold, R., A. Fjeldavli, G. Hjertø og G.O. Hole (2008). Nettbasert undervisning: En ressursbok for undervisningspersonel.

Prince, M. (2004). "Does active learning work? A review of the research." Journal of engineering education 93(3): 223-231.

Gå tilbake til:

Pedagogikk

LearningLab forside