LearningLab

Tilbakemelding til studentene

Er det mulig å gi studentene mer tilbakemelding uten å bruke mye tid og ressurser? Det finnes muligheter.

Tilbakemelding gjennom å sjekke seg selv

Å få tilbakemelding kan bety at man som student kan få vite hvordan man ligger an i faget, hva man mestrer og hva man ikke mestrer. Dette kan studentene få vite gjennom å svare på ulike typer oppgaver og få tilgang på en fasit som de kan sammenligne egne svar med.

For eksempel kan Kahoot eller Socrative være verktøy som kan brukes i forelesning for å gi slike oppgaver. Mellom forelesninger kan det være frivillige tester i itslearning, eller kanskje modeller som skal tegnes og lastes opp på Padlet. Her er mulighetene mange.

Gjennom å gi studentene en fasit og en ide om hva de skal lese videre utfra hva de har svart, så kan man som foreleser gi god tilbakemelding på en effektiv måte også i store klasser.

Tilbakemelding til hverandre - medstudentvurdering

Vi vet at studentene helst vil ha tilbakemelding fra foreleser, og stoler mer på denne tilbakemeldingen enn den fra en medstudent. Samtidig vet vi at studentene lærer veldig mye av å gi og få slik tilbakemelding.

Som foreleser kan man hjelpe studentene ved å legge ut en mal som de skal bruke for å gi hverandre tilbakemelding.

Gå tilbake til:

Pedagogikk

LearningLab forside